• Konya14 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Aydın Doğan Ne İle Suçlanıyor?
20 Şubat 2009 Cuma 10:57

Aydın Doğan Ne İle Suçlanıyor?

Gelirler kontrolörleri, Doğan Yayın Holding'e 826.3 milyon TL rekor cezayı "vergi kaçağı"ndan kesti. Mali sorumluluğun yanı sıra ceza davası açılması için savcılığa gönderilecek...

 

Gelirler kontrolörleri, Doğan Yayın Holding'e 826.3 milyon TL rekor cezayı "vergi kaçağı"ndan kesti. Holding'e bağlı 5 şirkette Mart 2008'de başlayan incelemelerde, iştirak hissesi satışında usulsüzlük ve muhasebe hilesi saptandı

Kontrolörler inceleme raporunu, "vergi kaçakçılığı suçuna" bağladı. Bu nedenle dosya, mali sorumluluğun yanı sıra ceza davası açılması için savcılığa gönderilecek. Bu suç için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

oğan Yayın Holding'e 826.3 milyon TL'lik rekor ceza "vergi kaçağı"ndan kesildi. Holding'e bağlı 5 şirkette Mart 2008'de başlayan incelemelerde iştirak hissesi satışında usulsüzlük, muhasebe hilesi ve matrah farkı saptandı. Kontrolörler inceleme raporunu, "vergi kaçakçılığı suçuna" bağladı. Bu nedenle mali sorumluluğun yanı sıra ceza davası açılması için Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilecek. Maliye kontrolörlerinin Doğan Yayın Holding'e (DYH) ait 5, Doğan Grubu'na ait 2 şirkette yaptığı incelemelerin 2003-2006 yıllarına yönelik detayları ortaya çıktı.

CEZA 3 KATINI BULDU

Maliye'nin, DYH'ye kestiği ceza, asıl vergi borcunun 3 katını buldu. Bu uygulama Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesine dayanıyor. Bu madde kaçakçılık suçunu düzenliyor. Hakkında kaçakçılıktan rapor düzenlenen mükellefin Maliye ile uzlaşma görüşmesine oturma hakkı bulunmuyor. Olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan hükme göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Maliye ile DYH arasındaki en önemli ihtilaf, iştirak hissesi satışından kaynaklanıyor. DYH, Kasım 2006'da Alman Axel Springer'e hisse satışı için görüşmelere başladığını ancak nihai devir işleminin Ocak 2007'de gerçekleştiğini savunuyor. Kontrolörler ise satışın aslında 2006'da tamamlandığını, dönem atlatılarak 2007 yılına kaydırıldığını bu yolla muhasebe hilesi yapıldığını belirtiyor.

DYH'DEN AÇIKLAMA

Raporda, DYH'nin hisse satış gelirinin muhasebeleştirilmesinde vergi kaçağı yaratıldığı sonucuna varılıyor. Buna göre hisse satışından net 591 milyon TL kar eden DYH, bu tutarın yüzde 75'inin Kurumlar Vergisi'nden istisna edildiğini ve yasal işlem yapıldığını vurguluyor. Kontrolörler ise satış gelirinin elde edildiği tarihi 2006 sonu olarak dikkate alıyor. Ayrıca hisse satış gelirinin, ayrı bir hesapta izlenmesi veya sermayeye eklenmesi halinde istisna hükümlerinden yararlanabileceğini, DYH'deki durumun kanundaki istisnalara uymadığını ifade ediyor. Raporda, cezanın bir bölümü hisse satışında KDV ödenmemesi ile finansman giderlerinin vergi matrahında indirilemeyeceği ve hisse satış zararının kurum kazancından düşürülemeyeceği gerekçesi üzerine kuruldu. DYH ise grup gazetelerine verdiği tam sayfa ilanlarla cezayı "vicdansızlık" olarak nitelendirdi. "Ödenmiş vergi için vergi kaçakçısı dediler. Tüm yasal haklarımızı kullanacağız" açıklaması yaptı.

VERGİ İNCELEME RAPORU

Holdinge bağlı şirketlerin yurtdışındaki iştirakleri aracılığıyla "örtülü sermaye transferi" yapıldığı belirlenen vergi inceleme raporundaki bazı tespitler şöyle:

* Doğan Yayın Holding'in, bağlı ortaklığı Doğan TV Holding AŞ'de sahip olduğu ve Doğan TV Holding AŞ sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden hisse senetlerinin Axel Springer AG'nin yüzde 100 iştiraki olan Dreiundvierzigste Media Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH'a satışı 2007 yılında değil, 2006'da gerçekleştirildi. Bu hisse satışının 2006 yılı kayıtlarına alınmaması ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "iştirak hissesi satış kazancı" istisnasından yararlanılması mümkün değil.

* İştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin finansman giderleri (kur farkı ve faiz giderleri) gider yazılamaz.

* Doğan Raks Satış Pazarlama ve Dağıtım AŞ hisse senedi satışından doğan zararı, kurum kazancından indirilemez.

* KDV Kanunu'nun, Kurumlar Vergisi Kanunu'na doğrudan atıf yaptığı, iştirak hissesi satışında, KDV istisnası uygulanması bu olayda uygulanamaz.

* ANS Uluslararası Yapım Yayın Reklamcılık AŞ hisse senedi satışından doğan kazançlar iştirak hisseleri satış kazancı istisnasından faydalanamaz.

HİSSELERDEKİ ERİME SÜRÜYOR

Maliye Bakanlığı'nın Doğan Yayın Holding'e (DYH) tebliğ ettiği 826.3 milyon liralık vergi cezası Doğan Grubu'nun İMKB'de işlem gören şirketlerini olumsuz yönde etkiliyor. DYH hisseleri iki gün içinde yüzde 177.74 oranında değer kaybederken, ana şirket konumundaki Doğan Holding'in kaybı da yüzde 15.63 olarak gerçekleşti. Aydın Doğan'ın medya ile bağlantılı diğer şirketleri Hürriyet Gazetecilik A.Ş iki günde yüzde 12.07 ve Doğan- Burda Yayıncılık yüzde 12.50 kayba uğradı. Grubun amiral gemisi olarak kabul edilen akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi de yaşanan bu dalgalanmadan olumsuz etkilendi. Şirket iki günde yüzde 7.26 oranında değer yitirdi.

AKP'DEN CEZA YORUMU

AKP TBMM Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli Doğan Grubu'na kesilen cezada önceki cezalarda olduğu gibi bir uzlaşma imkânının olmadığını söyledi. Canikli, Meclis'te düzenlediği toplantıda, Türkiye'de herkesin vergi yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda olduğunu belirterek, "Yazılan para cezasıyla ilgili uzlaşma yoluna gidilmesi imkânsız" dedi.

DYH'ye adım adım rekor ceza

Vergi Usul Kanunu'nda, yaygın olarak kayba uğratılan verginin bir katı ceza uygulanıyor. "Kaçakçılık suçları ve cezaları"nı düzenleyen 359. maddede ise durum değişiyor. Bu durumda vergi aslının 3 katı kadar ceza kesiliyor ayrıca 6 aydan 3 yıla kadar (olay tarihindeki hüküm) hapis cezası isteniyor.

* Maliye'ye göre hisse satışlarının 2006'da yapılması nedeniyle, "vergi aslı" 115 milyon 299 bin TL, Kurumlar Vergisi tutarı üzerinden 3 katı olarak 345 milyon 899 bin TL "vergi ziyaı cezası" kesildi. Mahsup dönemi geçtiği için aslı talep edilmeyen Geçici Vergi'nin 3 katı olarak hesaplanan "vergi ziyaı cezası" 311 milyon 308 bin TL olmak üzere, vergi aslı ile birlikte toplam talep edilen tutar 772 milyon 506 bin TL oldu.

VERGİ ZİYAI CEZASI

*
İştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin finansman giderlerinin kur farkı ve faiz gideri yazılamayacağı gerekçesiyle vergi aslı 4 milyon 792 bin TL ve vergi ziyaı (kaybı) cezası da 6 milyon 225 bin TL olmak üzere 11 milyon 17 bin TL oldu.

* İştirak hissesi satışından doğan zararın kabul edilmeyerek kurum kazancından indirilemeyeceği tespitiyle ilgili olarak da "vergi aslı" 2 milyon 96 bin 143 TL, Kurumlar Vergisi tutarı üzerinden 3 kat olarak hesaplanan "vergi ziyaı cezası" 6 milyon 288 bin TL ceza kesildi. Bunun da mahsup dönemi geçtiği için aslı talep edilmeyen Geçici Vergi'nin 3 katı oranında hesaplanan "vergi ziyaı cezası" 5 milyon 296 bin 367 TL olmak üzere, vergi aslı ile birlikte toplam talep edilen tutar 13 milyon 680 bin 939 TL hesaplandı.

SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

*
Hisse senedi ile temsil edilmesine rağmen, hisselerin satışında KDV hesaplanması gerektiği ile ilgili olarak talep edilen "vergi aslı" 3 milyon 497 bin 297 TL ve "vergi zıyaı cezası" da 3 milyon 497 bin TL olmak üzere toplam 6 milyon bin TL oldu.

* İştirak hisseleri satış kazancı istisnasından faydalanılamayacağı iddiasına dayanarak da "vergi aslı" 1 milyon 6 bin TL ve "vergi zıyaı cezası" da 2 milyon 211 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 217 bin TL ceza kesildi.

Doğan Grubu: Vicdansızlık

DYH ise grupgazetelerine verdiği tam sayfa ilanlarla cezayı"vicdansızlık" olaraknitelendirdi."Ödenmiş vergi içinvergi kaçakçısıdediler. Tüm yasalhaklarımızıkullanacağız"açıklaması yaptı.İşte, DoğanGrubu'nunsavunması:

* 2007'deki satışı 2006'da yapılmış saydılar.

* Satış daha bitmeden vergisini istediler.n Hisse satışında ilk kez KDV talep ettiler.n Ödenmiş vergi için "vergi kaçakçısı" dediler.

* Bu olay Maliye tarihine vicdansızlık olarak ge-çecek, yargıya götüreceğiz.

* Maliye'nin özveriyle görev yapan binlerce ça-lışanıyla sorunumuz yok.

* Bu rapor, hükümet tarafından oluşturulan si-yasi bir projenin parçasıdır.

* İktidarı da muhalefeti de çekinmeden eleşti-riyoruz. Nitekim CHP'li Mehmet Sevigen'le ilgiliiddiaları grubumuzun bir gazetesi ortaya çıkardı.

* Bu ülkede yatırım yapan, istihdam sağlayan,vergisini ödeyenlerin yapılan haksızlıklara durdeme zamanı geldi.

Doğan Yayın Holding ve kontrolörler ne diyor?

1- Hisse satışında KDV: Doğan Yayın Holding Gelirler Kontrolörleri'nin iştirak hissesi satışına KDV tahakkuk ettirdiğini, ancak bu uygulamanın KDV Kanunu'nun 17/4-g hükmüne aykırı olduğunu ve vergi alınamayacağını savundu.

2- Hissede Finansman Gideri: Gelirler Kontrolörleri, iştirak hisselerine ilişkin finansman giderlerinin kurum kazancından indirilemeyeceğine hükmetti. DYH ise 2006'da yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin son fıkrası gereği faiz kur farkı gibi unsurların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceğini ileri sürdü.

3- Kurumlar Vergisi İstisnası: Kontrolörler, DYH'nin, iştirak hissesi satışında vergi avantajı sağlayan istisna hükümlerinden dönemsellik ilkesi gereği yararlanamayacağını belirtti. DYH ise hisse satışının kontrolörlerin ileri sürdüğü gibi 2006'da değil, 2007'de gerçekleştiğini vurguladı.

4- Hisse Senedi Satış Esası: Kontrolörler, DYH'nin iştirak hisselerini öne sürdüğü gibi Ocak 2007'de değil, Aralık 2006'da tamamladığını savundu. DYH ise Türk Ticaret Kanunu'nun 415 ve 416. maddeleri gereği senedin devir alana teslim edildiği tarihte işlemin gerçekleştiğini hatırlattı. Maliye'nin yanlış yorum yaptığını açıkladı.

5- Hisse Satış Tarihi: Kontrolörler, iştirak hissesinin 2006'da satıldığı sonucuna varınca satış gelirine 2007 yılında istisna hükümlerinin uygulanamayacağını ifade etti. DYH ise gerek hisse devrini gerekse satış bedelinin Ocak 2007'de gerçekleştiğini dolayısıyla 2006'da veya 2007'de yapılan satışlar bakımından istisna hükümlerinin farklı bir yoruma tabii tutulamayacağını dile getirdi.


Maliye: Dava açacağız

Doğan Holding AŞ'nin ilanlarına Maliye'den yanıt gecikmedi. Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamada cezanın yasalara uygun olduğu belirtilerek, "Vergi kaçakçılığı gibi milli menfaatlerimize karşı işlenen ağır bir suç karşısında, hiçbir denetim elemanı görevini yerine getirmekte tereddüt etmez ve etmeyecektir" denildi. Açıklama şöyle:

İNCELEME YASAYA UYGUN

"Vergi incelemesinin amacı, mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Doğan Holding AŞ nezdinde gelirler kontrolörleri tarafından 2003-2006 yıllarıyla ilgili vergi incelemesi yapılmış, inceleme sonucunda düzenlenen raporlara istinaden ilgili vergi dairesi, adı geçen mükellef kuruma vergi kanunlarına göre cezalı vergi tarhiyatı yapmış ve tebliğ etmiştir. İncelemede, Vergi Usul Kanunu'nun kaçakçılık suçları ve cezalarına ilişkin 359. maddesi kapsamında fiiller tespit edildiğinden, yapılan vergi tarhiyatının yanı sıra Kanun gereği bu vergi tutarının üç katı kadar da vergi ziyaı cezası uygulanmasına gidilmiştir. Doğan Holding nezdinde yapılan vergi incelemeleri de Bakanlığımızın öteden beri uygulaya geldiği genel teamüllere, yasal usul ve esaslara uygun olarak yürütülmüştür.

'GRUBU YOK ETME' İDDİASI

Doğan Yayın Holding tarafından yapılan ve basında yer alan açıklamalarda, "Vergi denetim elemanının Grubu yok etme planını uygulamakla görevlendirildiği", "Haksız ve kasıtlı hareket edilerek insafsız ve kanunsuz bir ceza kesildiği", "Bu olayın Türk maliye tarihine en büyük vicdansızlık olarak geçeceği" gibi son derece haksız ve mesnetsiz iftira ve suçlamalarda bulunulması esefle karşılanmıştır. Tüm vergi mükelleflerinin kanunlara göre vergi incelemesine tabi olduğu açıktır. Esasen, bu durumun Doğan Holding tarafından kabullenilemeyip saptırılmaya çalışılması, Bakanlığımızı ve denetim elemanlarını hedef alan, kin ve husumet içeren çirkin suçlamalara ve hakarete kalkışılması, hiçbir vicdana ve insafa sığmayan kanunsuz bir tutum olduğu açıkça ortadadır. Adı geçen mükellef kurumun husumet ve hakaret içeren açıklamaları, Bakanlığımıza ve tüm liyakat sahibi personelimize karşı saygısızlık olarak görülmüştür. Bu davranışa karşı, Bakanlığımızca ve denetim elemanlarımızca tüm yasal yollara kesinlikle başvurulacaktır."

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA