• Konya-2 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
100 Bin Kişiye İş
25 Şubat 2009 Çarşamba 10:47

100 Bin Kişiye İş

İŞKUR, bu yıl 100 binden fazla işsizi yurtiçi ve yurtdışında işle buluşturacak.
Halen kurumun portföyünde 4 bine yakın iş için yaklaşık 12 bin açık pozisyon var. İŞKUR ayrıca, kriz döneminde 100 bin işsize mesleki eğitim verecek... ..

İşsizliğin giderek arttığı şu günlerde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizin dert kapısı oldu. İŞKUR bir yandan yönettiği 39 milyar TL'yi bulan İşsizlik Sigortası Fonu'yla herkesin ilgisini çekerken, bir yandan da özellikle yerli ve yabancı işverenlerin işçi aradığı kurum olarak dikkat çekiyor.

Haftalık ekonomi dergisi Para, bu haftaki kapak haberini İŞKUR'a ayırdı. Derginin haberine göre İŞKUR bu yıl 100 binden fazla işçiyi yurtiçi ve yurtdışında işle buluşturacak.

İŞKUR'A NASIL BAŞVURULUR?

İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları, kayıt esnasında fiili askerlik görevinde bulunmamaları, Türk vatandaşı olmaları gerekiyor. Kayıt için nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli belgelerden biri isteniyor. Kişilerin mesleklerinin tespitinde beyan esas alınıyor.

Ayrıca özürlüler için, Sağlık Kurulu Raporu aslı veya onaylı örneği isteniyor. Eski hükümlüler için ise Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınmış Eski Hükümlü Belgesi veya Cumhuriyet Savcılıkları'nca tasdik edilen Tahliye Edilen Eski Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu talep ediliyor. Terörden etkilenenlerden de terörden etkilendiğine dair Durum Belgesi ve İş İstek Formu isteniyor. Başvurular kurumun 81 il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

FON EN BÜYÜK GÜVENCE

İŞKUR, bugün sahip olduğu 39 milyar TL'yi bulan İşsizlik Sigortası Fonu'yla ülkenin en önemli rezervlerinden birini yönetiyor. İşsizlik sigortası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda belirtilen prime esas aylık brüt kazançlar üzerinden; sigortalı yüzde 1, işveren yüzde 2, devlet yüzde 1 oranında prim ödüyor.

İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlik sigortası primlerinden, sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden, oluşuyor. Fonda biriken parayla sigortalı işsizlere ödenek veriliyor. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi sağlanıyor.

Ayrıca 2008 yılı için 1 milyar 300 milyon, 2009-2012 yıllarında ise fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin dörtte biri, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara yönlendirilmek üzere Hazineye aktarılıyor. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlar için işverene ait sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na beş yıl süre ve belirlenen oranlarda aktarılması da fon tarafından gerçekleştiriliyor.

31 Ocak 2009 tarihi itibariyle fonun toplam gelirleri; 13 milyar 711 milyon TL'si işçi ve işveren primi, 24 milyar TL'si de faiz geliri olmak üzere toplam 42 milyar 738 milyon TL olarak gerçekleşti. Fonun toplam varlığı, işsizlik sigortası giderleri 3 milyar 592 milyon TL ve ücret garanti fonu gideri 9 milyon 702 bin TL düşüldükten sonra, 39 milyar 136 milyon TL olarak belirlendi.

SİGORTADAN NASIL YARARLANILIR?

Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneği, sağlık sigortası, danışmanlık-işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olması kaydıyla son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması gerekiyor. Sigortadan, çalışma vizesiyle çalışan yabancı işçiler de yararlanabiliyor.

Sigortalı işsizlerin hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde işten ayrılma bildirgesiyle birlikte doğrudan İŞKUR ünitelerine veya elektronik ortamda başvurması şart. Bu durumda, en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabiliyor. İlk işsizlik ödeneği, başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeniyor. 30 günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması halinde, geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

İşsizlik sigortasının uygulanmaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31 Ocak 2009'a kadar sisteme 1.5 milyon kişi başvuruda bulundu ve yaklaşık 1 milyon 353 bin kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Mart 2002 tarihinden Ocak 2009 tarihine kadar toplamda 1.9 milyar TL ödemede bulunuldu. Bu yıl ocak ayında işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere yeni 78 bin 555 kişi başvuruda bulundu. Ocak ayında yaklaşık 245 bin kişiye 87 milyon TL ödeme yapıldı.

ÜCRET GARANTİ FONU

İşçilerin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını garanti etmek amacıyla Ücret Garanti Fonu çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre fon, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli oluyor. İşçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacakları, işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ve belirlenen kazanç üst sınırını aşmayacak şekilde başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeniyor.

SSK tarafından tahsilatı yapılarak İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılan primler üzerinden işveren payı olarak hesaplanan miktarın yüzde 1'i, Ağustos 2003'ten itibaren oluşturulan Ücret Garanti Fonu'na aktarılıyor. Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu içinde değerlendiriliyor. Fonun varlığı, 31 Ocak 2009 tarihi itibariyle 98 milyon TL. Bu yıl ocak ayında Ücret Garanti Fonu'ndan 46 kişiye toplam 52 bin TL ödeme yapıldı.

İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI

İŞKUR, istihdamın artırılması ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla, Aktif İşgücü Programları çerçevesinde İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları, Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları, Meslek Geliştirme Kursları, Özürlülere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Faaliyetleri, Hükümlülerin Mesleki Eğitimine Yönelik Çalışmalar ile İşsizlik Sigortası Kapsamında İşsizlere Verilen Eğitimler başlıklarında eğitimler veriyor.

İŞKUR Genel Müdürü Namık Ata alternatif tedbirler alarak işsizleri işgücüne kazandırmayı amaçladıklarını söyleyerek şöyle konuşuyor:

"Gençlerin istihdamında önemli güçlüklerimiz var. Kadınların işgücüne katılım oranlarında önemli sorunlarımız var. Uzun süre işsizler diye tanımlayabileceğimiz hedef gruplarımız var, özürlüler var... Avrupa Birliği fonlarından ve hibelerden yararlanmak suretiyle gençlere ve kadınlara yönelik özel projeler geliştirdik, uygulamaya koyduk. İstihdam odaklı, aktif işgücü programlarının yaygınlaştırılması amacıyla yaklaşık 250-300 milyon TL'lik kaynağı işsizlik sigortasından her yıl kullanma imkanı getirilmiş oldu. Buradaki hedefimiz yaklaşık 100 bin kişinin 2009 yılı içerisinde bu tür programlardan geçirilmek suretiyle mesleki kariyerlerinin geliştirilmesi, istihdama girişlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi. Bu projelerde hem eğitim giderlerini, hem bu eğitimlerin varsa temin giderlerini, hem de katılımcılara geliş-gidiş için destek olması amacıyla asgari ücret netinin yaklaşık yüzde 60-65 kadar bir ödeneği veriyoruz. Dolayısıyla işsizler bu süreçte herhangi bir mali giderle karşılaşmadan bu imkandan yararlanabilecekler. Son derece önemli bir fırsatı bu şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum."

SUUDİ ARABİSTAN DOKTOR VE HEMŞİRE İSTİYOR

Mekke'de faaliyet gösteren Muhammad Saleh Basharahil Özel Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere genel cerrah ve kadın doğum uzmanı düzeyinde tıp doktoru talep ediliyor. Başvuranların genel cerrahi alanında en az iki 2 yıl deneyimlerinin olması, erkek olması, akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmesi gerekiyor. Sözleşme süresi 1 yıl. Süre sonunda sözleşme yeniden yenilenebilir. Başlangıç ücreti 15 bin Suudi Arabistan Riyali. Konaklama, hastanenin lojmanlarında işveren tarafından sağlanacak. Başvuranların kadın doğum ve kadın hastalıkları alanında en az iki 2 yıl deneyimli olması, bayan olması, akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmesi gerekiyor. Sözleşme süresi 1 yıl. Süre sonunda sözleşme yeniden yenilenebilir. Başlangıç ücreti 10 bin Suudi Arabistan Riyali. İlgilenen adayların İngilizce hazırladıkları fotoğraflı ve detaylı özgeçmişlerini doktorbasvuru@iskur.gov.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

Suudi Arabistan'ın Damman şehrinde faaliyet gösteren Al Ahsa Hastanesi ise hemşire talebinde bulunuyor. Profesyonel olarak kayıtlı bir hemşire lisansı sahibi olunması, 2-5 yıl arası deneyim, konuşma ve yazma alanlarında akıcı İngilizceye sahip olunması isteniyor. 750-850 ABD Doları ücretle günde 8 saat 6 gün çalışma talep edilecek. Kalacak yer ve ulaşım masrafları sağlanacak. 300 Suudi Riyali yiyecek yardımı verilecek. İlgilenen ve durumu talep şartlarına uyan adayların, alboloshia@yahoo.com adresine İngilizce özgeçmişlerini göndermeleri gerekiyor.

KUVEYT İNŞAATÇI VE KADIN TERZİSİ ARIYOR

Körfez bölgesi ve Kuveyt'te inşaat sektöründe (asfalt ve çimento üzerine) faaliyette bulunan bir Kuveyt Firması, Kuveyt ve Sulaybiya'daki işlerinde çalıştırmak üzere tesis elektrikçisi, teçhizat elektrikçisi, teçhizat tamircisi, asfalt finişeri ve silindiri tamircisi araba ve teçhizat kaporta tamircisi ile greyder operatörü işe alacak. Başvuranların en az 5 yıl deneyimli olması, İngilizce bilmesi ve 25-40 yaşları arasında olması isteniyor. Başvurular basvuru@iskur.gov.tr adresine yapılabilir.

Dalal Al Mubarak isimli şahıs, Kuveyt'teki küçük bir işletmede çalıştırmak üzere deneyimli, her türlü dikiş, kesim ve dizayn konusunda gerekli mesleki niteliklere sahip terzi talebinde bulunuyor. İlgilenen ve durumu talep şartlarına uyan bayan adayların dalal.almubarak@)hotmail.com adresine İngilizce özgeçmişlerini göndermeleri gerekiyor.

İŞKUR İLANLARINDAN NASIL HABERDAR OLABİLİRSİNİZ?

* İş müdürlüklerine başvuru: İş arayanlar ve işverenler il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilir. Müdürlüklerin adresleri www.iskur.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

* İnternet üzerinden başvuru: İş arayanlar ve işverenler internet üzerinden de kuruma (www.iskur.gov.tr) başvurabilir. Ardından işe başvuru-davet-görüşme süreçlerini internet aracılığıyla gerçekleştirebilirler. İnternet üzerinden işlem yapabilmek için "kullanıcı kaydı" oluşturmak gerekiyor. Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri kimlik paylaşım sisteminde doğrulanacaktır. Cep telefonu, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerinizi ve belirlediğiniz şifreyi girerek kullanıcı kaydınızı tamamlamış olursunuz. Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra, TC kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kurum hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Öğrenim bilgilerinizi ve meslek bilgilerinizi girmeniz zorunlu. Eğer daha önce KPSS sınavına girmişseniz, sınav sonuçlarınız otomatik olarak sistem tarafından yüklenecektir. "Online işlemler & İstihdam & Bana uygun işler" adımından size uygun olan açık işlere başvurabilirsiniz. Başvurunuzun durumunu takip etmek içinse "Başvurularım" adımını kullanabilirsiniz. İşverenler, sistem girişi, "İşveren girişi" bağlantısına tıklandıktan sonra TC kimlik numarası, şifre ve işveren üyeliği sırasında verilen İŞKUR numarası girilerek yapılabilir. İşyerinizin sistemde daha önce kayıtlı olup olmadığını, "İşveren olarak kayıtlı mıyım?" ekranından sorgulamalısınız. İşyeri kaydı oluşturulmasından sonra kurum personeli tarafından işyerinin onaylanması işlemi yapılmadan işveren olarak sisteme giremezsiniz. İşyeri kaydınızın onaylanması için işyerinizin bulunduğu il/şube müdürlüğüyle iletişime geçmeniz gerekiyor. İşveren olarak, halen yayınlanmakta olan iş ilanınıza uygun iş arayanları listeleyebilirsiniz. İş arayanlar, işe uygun iş arayanlar arasından rasgele olarak ve rasgele sırada listelenirler. Listelenen iş arayanların özgeçmişlerini "detay" bağlantısını kullanarak inceleyebilir, uygun gördüklerinizi iş ilanına seçebilirsiniz.

* 180 İş Danışma Servisi: İşverenler, eleman ilanı vermeden önce 180 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir ve bu yolla eleman ihtiyaçlarını karşılayabilir. İşverenlerin ihtiyaç duydukları eleman talepleri "180 İş Danışma Servisi" tarafından alındığı andan itibaren işleme konularak hizmetlerin en kısa zamanda yapılması sağlanıyor. İş arayanlar da mesleğine ve niteliğine uygun iş olup olmadığını 180 numaralı telefonu arayarak öğrenebilir. İş arayanların mesleklerine ve niteliklerine uygun iş olup olmadığı "180 İş Danışma Servisi" tarafından anında bildiriliyor, uygun iş olması halinde kuruma davet ediliyorlar.

İŞ ARAYANLAR NE YAPMALI?

* En yakın İŞKUR şubesine başvurarak kayıt yaptırmalı ve en uygun iş hakkında bilgi edinilmeli.

* Gazete ilanları incelenmeli.

* Meslek odaları, dernekler ve sendikalardan hangi illerde, hangi firmalarda, hangi işlerde istihdam olanağı olduğu konusunda bilgi edinilebilir.

* En son bitirilen okulun mezunlar derneği varsa size iş olanakları hakkında bilgi vermekte daha istekli davranabilir.

* Akraba, komşu ve arkadaşlarınıza kısa bir özgeçmişinizi ve ne tür bir iş aradığınızı belirten bir sayfalık bir açıklama yazıp vererek iş bulma konusunda yardımlarını alabilirsiniz.

GÜNDE 5-8 BAŞVURU YAPIN

Hedef olarak günde beş ile sekiz başvuru yapılmasını öneren İŞKUR'a göre, asıl meslekten farklı olarak gelen iş teklifini uzun vadeli olarak düşünmeden reddetmemek gerekiyor.

İŞKUR'un ücrete ilişkin önerisi şöyle: "Son işinizden daha az para kazanacağınız işleri göz ardı etmeyin. Ücretin yanında sağlanan, ikramiye, sosyal yardım, ödül gibi maddi olanaklar hesaplandığında net kazancınız, önceki işinizde kazandığınızdan çok daha fazla olabilir."

Her gün en az bir saatin başvuru mektubu yazmaya ayrılması gerektiğini belirten İŞKUR, işverenlerle bağlantı kurabilmek için telefon rehberi ve telefonun kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA