Konya'da 1000 TL'ye kiralık dükkan!

Konya'da 1000 TL'ye kiralık dükkan!
Konya'da 49 adet gayrimenkulun ihalesi yayımlandı. Hüyük Belediyesince, gayrimenkuller 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

Konya'nın Hüyük ilçesindeki gayrimenkul kiralama ihalesine ilişkin ayrıntılar şöyle:

1- İhale 06.06.2024 Perşembe günü saat 14:00'da Belediye Başkanlık odasında peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.
2- Kira süresi 3 (üç) yıldır.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,
A) Kişi ise: Dilekçe, Geçici Teminat alındı belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İkametgâh belgesi
B) Ortak Girişimci İse: Dilekçe, Teminat alındı belgesi, ortak girişimcilik beyannamesi, Tebligat adresi, İmza sirküleri, Belediyeden borcu yoktur yazısı.
C) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlara tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 05.06.2024 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
5-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

konyada-1000-tlye-kiralik-dukkan.png

Kaynak:Haber Merkezi

Etiketler :