Konya Beyşehir'de 22 adet gayrimenkul satılacak

Konya Beyşehir'de 22 adet gayrimenkul satılacak
Konya'da gayrimenkul satışları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konya'da satılık gayrimenkul arayan vatandaşların beklediği ilanlar bir bir yayımlanıyor. Son ilana göre Konya'da 22 gayrimenkul satılacak.

Konya'da gayrimenkul satış ilanlarına bir yenisi eklendi. İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Beyşehir Belediye Başkanlığına ait, aşağıda yazılı 22 (Yirmiiki) adet gayrimenkul, açık artırma usulü ile satılacak. Gayrimenkul satışı şartları neler, ihale ne zaman ve nerede yapılacak? İşte ayrıntılar...

Beyşehir Belediye Başkanlığı gayrimenkul satış ilanı ayrıntıları şöyle:

1. İhale 11/06/2024 Salı günü saat 11.00'de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;
2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.
2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.
3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. Ödemeler; İhale tarihine takip eden 15 gün içerisinde yapılacaktır.
5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
İlan olunur.

konya-beysehirde-22-adet-gayrimenkul-satilacak.jpg

konya-beysehirde-22-adet-gayrimenkul-satilacak-001.jpg

konya-beysehirde-22-adet-gayrimenkul-satilacak-002.jpg

Kaynak:Haber Merkezi

Etiketler :