• Konya6 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Zamlı öğrenci harç bedelleri belli oldu
18 Ağustos 2009 Salı 12:56

Zamlı öğrenci harç bedelleri belli oldu

Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılında ödemesi gereken katkı payları belirlendi.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden 71 TL ile 591 TL arasında katkı payı alınacak.

Öğrenci katkı payları tıp fakültesinde 591, devlet konservatuvarında 589, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 494, veteriner fakültesinde 386, hukuk fakültesinde 313, fen-edebiyat ve iletişim fakültelerinde 284 TL olarak belirlendi. En düşük katkı payını ise 71 TL ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ödeyecek.

''2009-2010 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar''a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, öğrenci katkı payları 71 TL ile 591 TL arasında değişiyor.

Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamayacak ve yenilenmeyecek. Ancak, yükseköğrenim kurumları, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilecek.

Öğrenci katkı payı, bizzat öğrenci tarafından karşılanacak. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı normal öğrencinin talebi halinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkanları çerçevesinde kredi olarak verilebilecek.

Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

Katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek.

Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az 1 öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden, kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmeyecek.

Lisans üstü öğrenimde öğrenci katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenecek.

YABANCI DİLLE EĞİTİM

Yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınacak.

Yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı ödeme günündeki kur üzerinden döviz olarak defaten alınacak. Ancak, yabancı uyruklu statüsündeki Türk asıllı öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek.

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden, devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğrenim gören öğrenciler, 90 TL katkı payı ödeyecek. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve Milli Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.

MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından, program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere devlet katkısı ödenmesi sürdürülecek.

Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınacak.

Mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan öğrencilerden ise ilk yarı yılda mezun olmaları halinde ikinci yarıyıl için katkı payı alınmayacak.

Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmayacak. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katkı payı ödeyecek.

AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMI

Anadolu Üniversitesinde açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksek okulların 2009-2010 eğitim öğretim yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde 20'sine kadar olan kısmı, söz konusu fakülte ve yüksek okullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılacak.

Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesinin birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatını kaybedenler, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmayacak.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

Kararla, ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak öğrenim ücretleri de belirlendi.

Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulamayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

Öğrenim ücretleri ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarı yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için öğrenim ücreti alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmeyecek.

Aynı zamanda, mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan veya erken mezun olan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için öğrenim ücreti alınmayacak.

ÖĞRENİM ÜCRETİ TAKSİTİNİ ÖDEMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.

İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınacak. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilecek.

İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmayacak.

 

2009-2010 ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN 71 İLE 591 TL ARASINDA KATKI PAYI ALINACAK

Yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılında ödemesi gereken katkı payları belirlendi.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden 71 TL ile 591 TL arasında, ikinci öğretimdeki öğrencilerden ise 770 TL ile 4 bin 268 TL arasında katkı payı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan, ''2009-2010 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar''a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre örgün yükseköğretim öğrencilerinden alınacak katkı payları şöyle:

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI        ÖĞRENCİ KATKISI

                                            TL

      Tıp Fakülteleri                                591

      Diş Hekimliği Fakültesi               494

      Eczacılık Fakültesi                         494

      İTÜ İşletme Fakültesi Müh.            402

      Mühendislik Fakültesi                 387

      Mimarlık Fakültesi                    387

      Müh.-Mimarlık Fakültesi               387

      Mühendislik ve Tekn. Fak.             387

      Mimarlık ve Tasarım Fak.              387

      İnşaat Fakültesi                      387

      Makina Fakültesi                      387

      Maden Fakültesi                       387

      Elektrik-Elektronik Fak.              387

      Kimya Metalurji Fak.                  387

      Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi           387

      Ziraat Fakültesi                      387

      Orman Fakültesi                       387

      Veteriner Fakültesi                   386

      Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak.          316

      Deniz Bilimleri Fakültesi             316

      Su Ürünleri Fakültesi                 316

      Denizcilik Fakültesi                  316

      Sanat ve Tasarım Fakültesi            316

      Güzel Sanatlar Fakültesi              316

      Tekstil Tekn. ve Tasarım Fak.         316

      Hukuk Fakültesi                       313

      İktisat Fakültesi                     313

      İşletme Fakültesi                     313

      Siyasal Bilgiler Fakültesi            313

      İktisadi ve İdari Bilimler Fak.       313

      Fen Fakültesi                         284

      Fen-Edebiyat Fakültesi

      (Fen Programı)                        284

      Dil Tarih ve Coğrafya Fak.            284

      İlahiyat Fakültesi                    284

      Eğitim Fakültesi                      284

      Mesleki Eğitim Fakültesi              284

      Sağlık Eğitim Fakültesi               284

      Endüstriyel San.Eğt. Fak.             284

      Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi           284

      Eğitim Bilimleri Fakültesi            284

      Sağlık Bilimleri Fakültesi            284

      Edebiyat Fakültesi                    284

      Fen-Edebiyat Fakültesi

      (Edebiyat ve Sos.Prog.)               284

      İletişim Bilimleri Fakültesi          284

      İletişim  Fakültesi                   284

      Tıbbi Biyolojik Bil.Prog.             281

      Fizik Tedavi ve Reha.Prog.            281

      Teknik Eğitim Fakültesi               281

      Açıköğretim Fakültesi                  71

      Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil

Hazırlık Okulları için kazanılan fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payı ödenecek.

YÜKSEKOKULLAR-

Yüksekokullar için belirlenen katkı payları da şöyle:

 FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI    ÖĞRENCİ KATKI PAYI

                                         TL

      Devlet Konservatuvarı              589

      Sivil Havacılık Yüksekokulu        470

      Mesleki Teknoloji Y.O.             227

      Tütün Eksperliği Y.O.              227

      Ev Ekonomisi Y.O.                  227

      Bankacılık ve Sigorta. Y.O.        190

      Uygulamalı Bilimler Y.O.           190

      İlahiyat Meslek Y.O.               190

      Sağlık Yüksekokulları              190

      Endüstriyel Sanatlar Y.O.          190

      Takı Tek. ve Tasarımı Y.O.         190

      Beden Eğit. ve Spor Y.O.           190

      Spor Bilimleri Tek. Y.O.           190

      Fizik Ted. ve Reh. Y.O.            190

      Hemşirelik Yüksekokulu             190

      Ulaştırma Y.O.                     190

      Ormancılık M.Y.O.                  190

      Engelliler Entegre Y.O.            190

      Tapu Kadastro M.Y.O.               190

      Meslek Yüksekokulları              190

      Sağlık Hizmetleri M.Y.O.           190

      Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O.         190

      Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O.         190

      Sivil Havacılık M.Y.O.             190

      Sosyal Bilimler M.Y.O.             190

      Teknik Bilimler M.Y.O.             190

      Su Ürünleri M.Y.O.                 190

      Uzaktan Eğitim M.Y.O               190

      Adalet Yüksekokulu                 190

      Denizcilik Y.O.                    190

      Deniz İşl.ve Yön.Y.O.              190

      Lisansüstü Öğretim                 258

İKİNCİ ÖĞRETİM

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ise şöyle belirlendi:

  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI        ÖĞRENİM ÜCRETİ

                                                         TL

      Veteriner Fakültesi                 2.134

      Tıbbi Biyolojik Bil.Prog.           2.134

      Fizik Tedavi ve Reha.Prog.          2.134

      Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak.        1.924

      Deniz Bilimleri Fakültesi           1.924

      Su Ürünleri Fakültesi               1.924

      Denizcilik Fakültesi                1.924

      Sanat ve Tasarım Fakültesi          1.924

      Güzel Sanatlar Fakültesi            1.924

      Tekstil Tekn.ve Tas. Fak.           1.924

      Mühendislik Fakültesi               1.529

      Mimarlık Fakültesi                  1.529

      Müh.-Mimarlık Fakültesi             1.529

      Mühendislik ve Tekn. Fak.           1.529

      Mimarlık ve Tasarım Fak.            1.529

      İnşaat Fakültesi                    1.529

      Makina Fakültesi                    1.529

      Maden Fakültesi                     1.529

      Elektrik-Elektronik Fak.            1.529

      Kimya Metalurji Fak.                1.529

      Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi         1.529

      Ziraat Fakültesi                    1.529

      Orman Fakültesi                     1.529     

      Fen Fakültesi                       1.281

      Fen-Edebiyat Fakültesi

      (Fen Programı)                      1.281

      Hukuk Fakültesi                     1.155

      İktisat Fakültesi                   1.155

      İşletme Fakültesi                   1.155

      Siyasal Bilgiler Fakültesi          1.155

      İktisadi ve İdari Bilimler Fak.     1.155

      Teknik Eğitim Fakültesi             1.147

      Dil Tarih ve Coğrafya Fak.          1.027

      İlahiyat Fakültesi                  1.027

      Eğitim Fakültesi                    1.027

      Mesleki Eğitim Fakültesi            1.027

      Sağlık Eğitim Fakültesi             1.027

      Sağlık Bilimleri Fakültesi          1.027

      Endüstriyel San.Eğt. Fak.           1.027

      Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi         1.027

      Eğitim Bilimler Fak.                1.027

      Edebiyat Fakültesi                  1.027

      Fen-Edebiyat Fakültesi

      (Edebiyat ve Sos. Prog.)              962

      İletişim Bilimleri Fakültesi          962

      İletişim Fakültesi                          962

YÜKSEKOKULLARDA İKİNCİ ÖĞRETİM-

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri de şöyle:

      FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI    ÖĞRENİM ÜCRETİ

                                       TL

      Devlet Konservatuvarı            4.268

      Sivil Havacılık Yüksekokulu   4.268

      Engelliler Entegre Y.O.          1.924

      Mesleki Teknoloji Y.O.           1.923

      Tütün Eksperliği Y.O.            1.923

      Ev Ekonomisi Y.O.                1.923

      Bankacılık ve Sigorta. Y.O.      1.155

      Uygulamalı Bilimler Y.O.         1.155

      İlahiyat Meslek Y.O.             1.155

      Sağlık Yüksekokulları            1.155

      Endüstriyel Sanatlar Y.O.        1.155

      Takı Tek. ve Tasarımı Y.O.       1.155

      Beden Eğit. ve Spor Y.O.         1.155

      Spor Bilimleri Tek. Y.O.         1.155

      Fizik Ted. ve Reh. Y.O.          1.155

      Hemşirelik Yüksekokulu           1.155

      Ulaştırma Y.O.                   1.155

      Ormancılık M.Y.O                 1.155

      Denizcilik Y.O                     962 

      Deniz İşl.ve Yön.Y.O.              962

      Tapu Kadastro M.Y.O.               770

      Meslek Yüksekokulları              770

      Sağlık Hizmetleri M.Y.O.           770

      Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O.         770

      Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O.         770

      Sivil Havacılık M.Y.O.             770

      Sosyal Bilimler M.Y.O.             770

      Teknik Bilimler M.Y.O.             770

      Adalet Meslek Yüksekokulu          770

      Su Ürünleri M.Y.O.                 770

      Uzaktan Eğitim M.Y.O.              770

 

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Ev Eşyaları Neye Göre Seçilir?
  • Spor Gereçleri ve Kullanım Şekilleri
  • Konya’da yarın elektrik olmayacak mahalleler (8 Şubat 2024)
  • Konyaspor uzatmalarda güldü!
  • Alev Alatlı hayatını kaybetti
Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA