• Konya19 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Okul müdürleri sınavla belirlenecek
13 Ağustos 2009 Perşembe 15:02

Okul müdürleri sınavla belirlenecek

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik değiştirildi. Okul müdür ve yardımcıları sınavla belirlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları müdür ve müdür yardımcılıklarına atanacakların belirlenmesi için seçme sınavı yapacak.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, yöneticilik görevlerine atanacaklarda yükseköğrenim görme şartı aranırken, okul öncesi eğitim kurumlarına atanacakların okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni, halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacakların herhangi bir alan öğretmeni, rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacakların rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olması gerekiyor.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacakların atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte bulunması, turizm eğitim merkezlerine atanacakların otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olması ön görüldü.
 
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklar için ise Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunması şartı aranacak.

Yönetici olarak atanacakların ayrıca, Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapması, varsa son 3 yıllık sicil notu ortalamasının olumlu olması, son 3 yıllık hizmet süresi içinde adli veya idari soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınmamış olması, zorunlu çalışma yükümlülüğü ön görülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlaması, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüğünün ertelenmesi gerekiyor.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarının her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan veya bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacak.
 
Anadolu statülü mesleki ve teknik eğitim kurumları yöneticiliklerine atanacak meslek dersleri, atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından bu statüdeki kurumlarda görev yapma veya yapmış olma şartı aranmayacak.
Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılıklarına atanacakların belirlenmesi için seçme sınavı yapılacak. Seçme sınavı, komisyonca tespit edilecek merkezlerde Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezi sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
 
-SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ-
 
Yönetmelikle sınavlarda müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri de belirlendi. Bu çerçevede, sınav notunda Türkçe-Dil Bilgisi yüzde 10, resmi yazışma kuralları yüzde 5, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi ile Ulusal Güvenlik yüzde 10, TC. Anayasası yüzde 9, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, İl İdaresi Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu dahil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuat ise yüzde 60 oranında etkili olacak.
Müdürlük sınavında alınacak notu Türkçe-Dil bilgisi yüzde 10, resmi yazışma kuralları, halkla ilişkiler ve iletişim becerileri, okul yönetimi, yönetimde insan ilişkileri ve okul geliştirme yüzde 4, eğitim ve öğretimde etik ile Türk İdare sistemi ve protokol kuralları yüzde 5, Devlet Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dahil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuat yüzde 60 oranında etkileyecek.
 
Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı için sınavların yapılacağı tarihten en az 1 ay önce Bakanlık tarafından ülke genelinde duyuru yapılacak. Sınavların yapılacağı yer, zaman, sorulacak soru sayısı ve puan değeri, başvuru yöntemi ve süresi ile sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlar da duyuruda belirtilecek.

Eğitim kurumu müdür yardımcılığı sınavına Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olanlar, eğitim kurumu müdürlüğü sınavına ise yönetmelikte yer alan özel şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecek.

Seçme sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve bu sınavlarda 60 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sınavların sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, sınavın elektronik ortamda yapılması durumunda sınav günü veya ertesi gün Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda ilan edilecek. Sınav sonuçları adaylara elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne ise liste halinde yazılı olarak bildirilecek.
 
Sınavların sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerli olacak ve sonuçlar, ilgili mevzuata göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce saklanacak.
Sınavların sonuçlarına ilanı tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçeyle doğrudan Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla seçme sınavı komisyonuna itiraz edilebilecek. Bu itirazlar, 15 gün içinde incelenerek sonucu, sınavları yapan birimce ilgiliye bildirilecek.
 
İller arası yer değiştirme suretiyle atamalar hariç olmak üzere yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanacak.
 
Müdür yardımcılığı için başvuruda bulunan adayların atamaları sınav puanı üstünlüğüne, müdür başyardımcılığına başvuruda bulunanların ataması, Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşacak puan esas alınarak tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılacak.
 
Müdürlük için başvuruda bulunan adayların atamaları, müdürlük sınavından aldıkları puanla Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılacak.
 
-ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME-
 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, eğitim kurumu müdürlüklerinden bulundukları eğitim kurumunda 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucunda puan üstünlüğü esasına göre değiştirilecek.
Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılacak.
 
Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin duyurular üzerine, bu kapsamda bulunan yöneticiler, en fazla 10 eğitim kurumu tercih etmek suretiyle başvuru yapacak. Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılacak. 
Atama ve yer değiştirme işlemleri, seçme sınavı sonucuna göre müdürlük ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar yıl boyunca ihtiyaca göre, isteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atama ve yönetmelikte sayılan görevlerde bulunmuş olanların ataması mayıs ve haziran aylarında, zorunlu yer değiştirmeler temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilecek.
 
-YÖNETİCİLİKLERİ BOŞ OLAN EĞİTİM KURUMLARI-
 
Yöneticilerin iller arası yer değiştirmeleri, yapılacak duyuru üzerine Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

İller arası yer değiştirme başvurularının son gününden geriye doğru bulunduğu ilde ez az 3 yıl yöneticilik görevi yapmış olanlar, halen bulundukları yönetim göreviyle aynı kademedeki yönetim görevine olmak üzere iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü ön görülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine iller arası yer değiştirme yoluyla atanmak üzere başvuracakların, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüklerini erteletmiş olmaları gerekiyor.

İller arası yer değiştirmeler eylül ve ekim aylarında yapılabilecek. İller arası yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz çerçevesinde Yönetici Değerlendirme Formu'na göre puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar bu görevlerine devam edecek. Ancak, farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler yönetmelik hükümlerine tabi olacak.
 
Yönetmeliğin ilgili maddesiyle yürürlükten kaldırılan yönetmelik çerçevesinde müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan herhangi bir eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanamayanların kazanılmış hakları saklı tutulacak.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA