• Konya15 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Milli Görüş Lideri Erbakanın TV5 konuşması
30 Temmuz 2010 Cuma 16:19

Milli Görüş Lideri Erbakan'ın TV5 konuşması

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, TV5e özel açıklama yaptı

 İşte Erbakan’ın yaptığı açıklamanın tam metni:

“Essalamü aleyküm.

Aziz milletimizin, kıymetli evlatlarını ve Milli Görüş camiamızın bütün mensuplarını, hürmetle, muhabbetle selamlayarak, gözlerinden öpüp, bağrıma basarak, sözlerime başlıyorum.

Sizlere vaki bu hitabımda, üç noktanın üzerinde durmakta yarar görüyorum:

1-Bizim Milli Görüş olarak temel esaslarımıza riayetimizin büyük önemi.

2-Bizim Milli Görüş olarak, temel uygulama esaslarımıza riayetimizin büyük önemi.

3-Önümüzde yapacak olduğumuz yeni fevkalade büyük kongremiz.

Biz Milli Görüşü temsil eden tek partiyiz. Milli Görüş, milletimizin inancı, tarihi, kimliği ve şuurudur. Bütün tarihimizin altın sayfalarını, Milli Görüş ile yazdık. Saadet Partisi de bugün Milli Görüş’ü temsil eden tek partidir.
Ve Milli Görüş, Türkiye’nin ve insanlığın kurtuluşunun tek çaresidir. Milli Görüşsüz, ne Türkiye’nin ne insanlığın kurtulması mümkün değildir.

Türkiye’de halen 60 kadar parti var. Bunların hepsi, temelde birbirisiyle aynıdır. Milli Görüş’ü temsil eden Saadet Partisi’nin dışındaki partilerin hepsi, temelde birbirleriyle aynıdır. Hepsi işbirlikçi ve taklitçidir. Bizim Milli Görüş olarak, en büyük şiarımız ve bütün partilerden üstün kılan özelliğimiz, 40 yıldan beri temel esaslarımıza bağlı olmamızdır.

Temel esaslardan sapıldığı takdirde, öbür partilerden bir tanesi oluruz ve hiç oluruz. Önce 61. Parti oluruz, sonra da hiç olunur. Allah muhafaza buyursun.

Bundan dolayı temel esasların muhafazası, hepimizin, bütün Milli Görüş camiası kardeşlerimizin, hep beraber müşterek görevidir. En önemli görevidir.

Bu sebepten dolayıdır ki, milyonlarca insanın olduğu camialarda zaman zaman bir takım sapmalar, yanlışlıklar, hepimizde hatalı düşünceler olabilir. Kendimizi düzeltmemiz, bu hataları ortadan kaldırmamız en önemli vazifemizdir.

DAVAMIZIN ASLI DEĞİŞMEZ

Bu sebepten dolayı, camiamızın içerisinde son zamanlarda şu sözler kulaklara gelmeye başlamıştır:

Söylemlerimizi değiştirelim.

Hak demek, değişmeyen doğru demektir. Bizim davamız haktır. Davamızın aslı, esası değişmez. Milletimize anlatmak bakımından değişik anlatma şekilleri kullanabiliriz. Fakat davamızın aslını, özünü değiştirmemiz sözkonusu değildir. Çünkü, bu kurtuluşun tek ilacıdır.

Yenileşelim.

Eskiden oyumuz azdı. Manevi söylemlere ağırlık veriyorduk, şimdi oyumuz çoğaldı. Bunları bırakalım, tabanımızı değiştirelim. Ekonomi ve dış politika hakkında konferans verilmekte ve bunlar Milli Görüş’ün temel esaslarına dayanmamaktadır. Bu sebepten dolayı, bulunduğumuz noktada kendimizi, ana hedefimize ayarlamamız ve temel esaslarımıza sımsıkı sarılmamız mecburiyeti hasıl olmuştur.

Bizim temel esaslarımız, bilindiği gibi önce ahlak ve maneviyat esasıdır. Milli, güçlü, süratli, yaygın kalkınma esasıdır. Herkese refah esasıdır. Uydu değil ilerici Türkiye esasıdır. Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya, faizci kapitalist nizamın terk edilmesi, AB değil İslam Birliği çekirdekli yeni bir dünyanın kurulmasıdır. Gayemiz bağımlı olmak değil tarihteki şerefli yerimizi almamızdır. Bu davanın 40 yıllık temel esasları, bu esaslara dayanmaktadır. Bunları her zaman muhafaza etmek, ana vazifemizdir.

YENİ BİR KONGRE

İşte şimdi yeni bir kongre yaparak, bu esaslarımıza sımsıkı sarılacak; bir şuura, bir yapıya hep beraber kucaklaşarak sağlam olmak istiyoruz. Çünkü işaret ettiğimiz gibi, 40 yıldan sonra milyonluk camiamız içerisinde bazı kardeşlerimizin, dış etkenlerin tesiri altında kalarak, başka partilere benzemeyi bir marifet zannederek, yanılgıyla yanlış yollara sapmaya tevessül ettiklerini görüyoruz.

Bu sapmanın daha henüz başlangıçtayken, düzeltilmesi lazım gelir. Zaman geçtikçe, düzeltilmesi zor olur.

Milli Görüşü diğer görülerden üstün kılan temel esasların tam manasıyla idrak edilmesini temin etmemiz lazım. Benimsenmesini ve bunların tanıtılmasını gerçekleştirmek için gereken şuur ve gayretin gösterilmesini sağlamamız lazım.

İşte yeni fevkelade kongremizi, bu sebeple yapıyoruz. Ana sebeplerden birisi budur. Temel esaslarımıza sımsıkı bağlanmak, dış etkenlerin tesiriyle ana esaslarımızdan sapmamak ve kendimizi düzeltmek.

TEMEL UYGULAMA ESASLARIMIZ

İkinci bir sebep ise, temel uygulama esaslarımıza sımsıkı sarılmamızdır. Temel esaslarımız kadar temel uygulama esaslarımız da mühimdir.

Bizim temel esasları uygulamamızda, hepimizin birbirimizin kardeşiyiz. Birinci temel esasımız, ittifak, kardeşlik, sevgidir. Bir takım ayrımcılık hareketleri görülmektedir. Bunun tasih edilmesi lazım. Düzeltilmesi lazım.

İkinci temel uygulama esasımız, ihlastır. Yani biz bu çalışmaları, bütün insanlığın kurtuluşu için yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Milletvekili olmak için, ihale almak için değil. Bu esasları, muhafaza etmek temel uygulama esasımızdır.

Bundan başka, ittika. Yani topluluğumuz içerisinde gıybet, dedikodu ve iftira olmayacak. Ve temel prensiplerimize, itaat edeceğiz. Bu hususta, hatalarımız ve kusurlarımız varsa, bunları düzelteceğiz.

İyi ahlak. Herkesi kucaklamak, ayrımcılık yapmamak, asıl niyet ve maksadı değiştirip, saklamak gibi yanlış yollara sapılmaması iyi ahlakın gereğidir.

Bundan başka, Vefa. Yapılan ekonomi ve dış politika konferansı çalışmalarında, 40 yıllık Milli Görüş geleneğinin yok sayılarak hazırlanmış olması doğru bir hareket olmamıştır.

İhsan. Görevin dikkat ve itina ile yapılması temel esastır. Genel merkezin boş bırakılması, tek adam çalışmasına heveslenilmesi, taban çalışması yerine zamanın büyük çoğunluğunun televizyon konuşmaları ile geçirilmesi, birinci yıl eğitim çalışmalarına katılınmaması, ikinci yıl eğitim çalışmalarının yapılmasının engellenmesi gibi bir takım hatalarımızı ve kusurlarımızı mutlaka düzeltmeliyiz.

İSTİŞARENİN ÖNEMİ

Bundan başka bizim çalışmalarımızdaki temel esaslarımızdan birisi de, istişaredir. İstişarede bereket vardır. İstişare ile yapılan işlerden her zaman hayır gelir. Tecrübeli kardeşlerimizin tecrübelerinden faydalanmak, Yüksek İstişare Kurulu’nun kararlarına kulak vermek bize en büyük faydayı getirecektir.

Bunu idrak etmemiz ve bunu herhangi bir şekilde vesayet olarak değil; işbirliği ve destek olarak telakki etmemiz lazım gelir. Dışarıdaki insanlar, bizim sağlam yapımızı bozmak için bu kabil tabirler icat edebilirler ve bu yanılgıya sevk etmeye çalışabilirler. Ama bizim inançlı kitlemiz, hiçbir zaman buna kapılmayacaktır.

Parti politikasına ilişkin önemli konuları, istişare edilmesi lazım gelir. Bizim camiamızın en kıymetli özelliklerinden birisi de, istişaredir. Yüksek İstişare Kurulu’nun kararlarına uymak bizim için bir şereftir, bir faydadır, Allahın bir lütfudur.

Genel İdare Kurulu’nun mutlaka muntazaman toplanarak, temel meseleleri istişare etmesinde büyük fayda vardır.

İtaat. Bizim çalışma esaslarımızın temelini itaat teşkil eder. İstişare yapılır, karar alınır. Ondan sonra da, hep beraber o karara itaat ederiz.

Yüksek İstişare Kurulu’nun kararına rağmen, kongre kararı alınması hatalı olmuştur. Nitekim kongre, teşkilatlara karar olarak takdim edilmiş ve istişareye uyulmayarak yapılmış, fayda değil zarar getirmiştir.

Uyulmasında büyük fayda olan tavsiye ve fikirlerin, dış etkenlerin tesiriyle vesayet olarak telakki edilmesi, bir kere daha ifade ediyorum, çok yanlış bir davranıştır. Beraberce çalışılması esastır.

Kongrenin yapılmamasına uyulmaması ve beraberce hazırlanmış olan, büyük kısmı birlikte tespit edilmiş olan, parti GİK listesinin sonradan hiç alakası olmayan bir listeyle kimseye haber vermeden değiştirilmesi de, bizim temel esaslarımıza uygun olmayan bir harekettir.

Bunlar, istişareye uyulmamasının alametidir. Bunlar,fayda yerine zarar getirmiştir.

Bundan başka, büyük kongrenin içerisinde yine istişare ile yapılması lazım gelen hususlar, yine istişaresiz yapılmış ve böylece bir çok usulsüzlükler meydana gelmiştir. Bunların olmaması temenni olunurdu.

Bundan başka, bizim çalışma esaslarımızın en önemlilerinden birisi sadakattir. Parti çalışmalarımızda evhamlarla, tefsirlerle hareket etmeyeceğiz, birbirimize itimat edeceğiz, seveceğiz, tek bir vücut olacağız ve bir arada her şeyimizi istişare ederek, beraberce yürüteceğiz. Yönetimin dar bir çerçeve içerisinde alınan kararlarla yürütülmesi yanlış bir davranıştır. Hep beraber, bütün arkadaşların fikirleri alınmak suretiyle yürütülmesi lazım gelir.

Ve hepimizin açık olmamız, şeffaf olmamız, ayrı hesap yapmamamız lazım, bu dava içerisinde. Bunlar Milli Görüş’ün temel esasları, çalışma esaslarıdır. Bu esaslardan, dış tesirlerin etkisiyle birtakım sapmalar görüyoruz. Bunları düzeltmek için bir Büyük Kongre yaparak, kendimize yeniden prensiplerimize bağlı, sapasağlam bir yapı meydana getirmek istiyoruz. İşte bu sebepten dolayıdır ki Büyük Kongre yapmamızın fevkalade büyük sebebi, birinci sebebi; temel esaslarımıza sımsıkı bağlılığı temin etmek bundan sapma temayüllerini kesinlikle düzeltmek.

İkincisi; temel çalışma esaslarına sımsıkı bağlı olmak ve bunlardan sapılmamasını temin etmek. İki senedir yapılmakta olan çalışmalarda bu hususlarda birtakım eksiklikler, noksanlıklar olmuştur. Bunların düzeltilmesi bakından önümüzdeki dönemde istişarelere kulak verilmesi, kararlar alınmadan önce istişare edilmesi ve böylece temel esaslarımıza uyulması lazım gelir. Çünkü bir yıl sonra seçim var. Bu seçime çelikleşmiş olarak gitmek mecburiyetindeyiz.

NEDEN YENİ BİR KONGRE?

Şimdi ayrıca bu yapılmakta olan fevkalade kongrenin neden biran evvel yapılması lazım geldiği hususundaki sebepleri de size birkaç cümle ile özetle arz etmek istiyorum. Önce bir defa partimizin olağanüstü kongreye gitmesi 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre 1231 delegemizin beşte birinin teklifiyle gerçekleşir. Bu beşte bir 247 delege yapar. Halbuki şu anda 1231 delegeden 800’e yaklaşık kısmı, büyük kısmı biran evvel yeni bir kongre yaparak, kardeşliğin tesisi ve temel esaslara sımsıkı bağlılığın sağlanmasını arzu etmiş, bir hafta gibi kısa bir zamanda bu büyük şuuru, bu büyük etkinliği göstermiştir. Bundan dolayı bir an evvel büyük çoğunluğun fikrine uyarak büyük kongrenin hemen yapılması lazım gelir. Bundan önce yapılmış olan kongre istişaresiz, zamansız ve lüzumsuz yere yapıldığı için teşkilatımız içerisinde bir takım huzursuzluklar sebep olmuştur.

Bu huzursuzlukların daha da derinleşmemesi, yerleşmemesi, gelişmemesi için yeni kongre hiç vakit geçirilmeden bir an evvel yapılmalıdır. Ve bu kongrenin ardından mübarek Ramazan ayı gelmektedir. Bu Ramazan ayında bütün teşkilatımız birbiriyle kucaklaşıp, tek vücut olması bakımından en güzel fırsata sahip olmaktadır.

Bunu yapacağız inşallah. Kongremiz arkasından Ramazan ayında iftarlarda kucaklaşma, sonra tek bir vücut olarak büyük seçimlere hazırlanma. Ve o seçimlerde, davamızı iktidara getirip, Türkiye’nin ve insanlığın kurtuluşunu sağlamak. İşte çalışmalarımızın gayesi budur.

Kongrenin yeri ve gününü tespit, parti yönetiminin görevidir. Parti yöneticilerin, bütün bu gerçeklere dikkat ederek, en kısa zamanda kongrenin gününü tespit edeceklerine inanıyorum.

Temel esaslarımıza bağlı olmamız, temel çalışma esaslarına bağlı olmamız, hayati öneme haiz hususlardır. Ve bizim partimizi, diğer partilere üstün kılan temel esaslardır.

Biz 60 partiden bir tanesi değiliz. Biz tekiz ve biriz. Milletimizi temsil eden tek partiyiz. Allah muhafaza buyursun, bu yoldan sapılmanın sonu helak olmaya gider. Milli Görüş’ün temel esaslarından saparsan, 60 partiden bir tanesi olursun ve arkasından da helak olursun. Bunun için temel vasfımız, ana esaslarımıza sımsıkı bağlı olmamızdır.

İşte bundan dolayı ana esaslarımıza bağlı olmak için yeni büyük kongremizi yapıyoruz. Bunları bir kere daha dile getirmek suretiyle, birbirimize sımsıkı sarılacağız. Temel esaslarımıza, sımsıkı sarılacağız. Ve 61. Parti olmayacağız. Birinci parti ve tek parti olarak, Türkiye’nin ve insanlığın kurtuluşuna olan vazifemizi ifa edeceğiz.

Milli Görüş camiası, temeli sevgi ve kardeşlik olan bir camiadır. Olağanüstü kongremizle bu gerçeği bir kere daha milletimize göstereceğiz. Ve inşallah bu yeni büyük kongremizle Milli Görüş camiası olarak, aşkla, şevkle, azimle ve heyecanla çalışarak, Allahın lütuf ve yardımıyla en kısa zamanda Yeniden Büyük Türkiye’yi ve Saadet dünyasını kuracağız.

Selam, doğru yoldan sapmadan yürüyenlerin üzerine olsun.

Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.

Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Türkiye’nin ve insanlığın kurtarıcıları olarak, alnınızdan öpüp, bağrıma basıyorum. Allaha emanet olun. Gazanız mübarek olsun.

Esselamü aleyküm”

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Kiraz üreticileri "don" nöbetinde
  • Konya'da üniversite öğrencilerinden örnek davranış
  • Beyşehir'de yurtta kalan öğrencilere doğa gezisi
  • Konya'daki feci kazadan kötü haber! Yaralı kadın hayatını kaybetti
  • Seydişehir'de "sulama sezonu" açıldı

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA