• Konya3 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Maden işçilerinin aldığı maaş
14 Mayıs 2014 Çarşamba 11:51

Maden işçilerinin aldığı maaş

Facianın meydana geldiği Manisa Soma'daki maden ocağında çalışan işçiler, ortalama 1600 lira maaş alıyor.
Türkiye son yılların en büyük felaketini yaşıyor. Soma'da bir maden ocağında meydana gelen patlamada şu ana kadar 205 işçi hayatını kaybetti, 80 işçi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
 
MADEN İŞÇİLERİNİN MAAŞI
 
1984 yı­lın­da fa­ali­ye­te baş­la­yan So­ma Hol­din­g'­e ait So­ma Kö­mür İş­let­me­le­ri, 2009 yı­lı Ey­lül ayın­da Ey­nez böl­ge­sin­de 15 mil­yon ton kö­mür re­zer­vi­nin üre­til­me­si kon­tra­tı­nı Ci­ner Gru­bu­'n­dan dev­ra­la­rak yıl­lık 2.5 mil­yon ton üre­tim ka­pa­si­te­li ye­ni bir ma­den sa­ha­sı iş­le­ti­mi­ne baş­la­dı. Şir­ket, 5 bi­ni yer al­tı ol­mak üze­re 5 bin 550 ki­şi ile fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­rü­yor.
 
Ma­den­ci­le­rin or­ta­la­ma bin 600 li­ra ma­aş­la ça­lış­tık­la­rı öğ­re­nil­di.
 
So­ma Gru­bu­'nun in­ter­net si­te­sin­de, şir­ke­tin in­şa­at sek­tö­rün­de de fa­ali­yet gös­ter­di­ği be­lir­ti­li­yor. Si­te­de, 'So­ma Gru­bu, 2010 yı­lın­da çok kat­lı bi­na, en­düs­tri­yel te­sis­ler, ko­nut ve ti­ca­ri bi­na alt ya­pı ve üst ya­pı in­şa­at ve ta­ah­hüt fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­mak üze­re So­ma İn­şa­at A.Ş.'yi kur­muş­tur. Spi­ne pro­je­si­nin ana mü­te­ah­hit­li­ği­ni So­ma İn­şa­at üst­len­miş du­rum­da­dır. So­ma Hol­ding bün­ye­sin­de yak­la­şık 6.000 ça­lı­şan bu­lun­mak­ta­dır. Gru­bun en bü­yük şir­ke­ti olan So­ma Kö­mür İş­let­me­le­ri A.Ş. 2011'de ISO 500 lis­te­sin­de 231. sı­ra­da yer al­mak­ta­dı­r' ifa­de­si yer alı­yor. Si­te­de, 'So­ma Kö­mür İş­let­me­le­ri, iş­çi sağ­lı­ğı ve iş gü­ven­li­ği yö­nüy­le de ör­nek bir şir­ket ola­rak fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek­te­di­r' de­ni­li­yor.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Yerli silahlar Konya'da test ediliyor
  • Konya'da park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
  • Konya'da duvar çöktü! 3 ölü, 1 yaralı
  • Altay mahalle başkanlarıyla bir araya geldi
  • 'Ambulansları görünce annemin öldüğünü anladım'

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA