• Konya16 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kayıt olmayana 213 TL ceza!
23 Ocak 2012 Pazartesi 10:58

Kayıt olmayana 213 TL ceza!

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara, Genel Sağlık Sigortası kapsamında bedelsiz sağlık hizmeti verilebilmesi için artık gelir testi uygulanacak

31 Ocak’a kadar teste başvurmayan ve testi geçemeyenler aylık 213 lira prim yüküyle karşı karşıya kalacak 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kimin ne kadar prim ödeyeceği kişilerin kendi gelir ve gider beyanlarıyla 13 ayrı kamu kurumundan kişiler hakkında yapılacak 28 ayrı sorgulama sonucunda belirlenecek. Testte geliri düşük çıkanın GSS primini devlet ödeyecek. Prim ödeyebilecek durumda olanlar ise sağlık hizmetlerinin karşılığı olarak 35 ila 213 lira arasında devlete her ay prim yatıracak.

Gelir testi, vatandaşın dolduracağı "Gelir Tespiti Hane Beyan Formu" ile başlıyor. Bu formda yer alan 19 soruya verilecek cevaplar kişinin gelir ve giderlerini ortaya çıkaracak. Söz konusu 19 soru arasında oturulan konutun oda sayısından kira tutarına, ısınma biçimine, evde tüketilen yiyeceklere, harcamaların nasıl karşılandığına kadar ayrıntılı konular yer alıyor. Ayrıca sahip olunan gayrimenkuller, arabalar, alınan yardımlar, çocukların aldığı öğrenim bursu ve krediler, ödenen vergiler, işsizlik sigortası ödeneği gibi haneye giren tüm ayni ve nakdi kaynaklar 13 ayrı kurum tarafından kişilerin TC numaraları sayesinde çıkarılacak.

Puanlama formülü

Elde edilen gelir ve gider bilgileri TÜBİTAK'ın da desteği ile kır ve kent farklılıkları da gözetilerek bir puanlama formülüyle hesaplanacak. Formülde beyan formu ve 28 sorgu esas olacak. SGK, Vakfın yapacağı gelir testi sonucuna göre, kişilerin tescil edip prim oranlarını ve hanede kaç kişinin prim ödemesi gerektiğini haneye bildirecek. Ayrıca sağlık kurumlarından hizmet alınabilmesi için provizyonu açacak.
 
İŞTE HANE BEYAN FORMU
 
Gelir tespitinde esas alınacak Gelir Tespiti Hane Beyan Formu:
 
KİŞİSEL BİLGİLER
 
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Telefon:
Adres:
 
BAŞVURANIN HANE HALKI BİLGİLERİ

Yakınlığı Ailede yaşayan tüm bireyleri (Kendisi, eş, çocuk, anne, baba, kardeş vb) yazınız
Her birinin adı-soyadı TC Kimlik Numarası:
Ailedeki bireylerin her birinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)
Ailedeki bireylerin her birinin aylık ortalama geliri (TL):
Hanede yaşamakta olan toplam kişi sayısı:
Hanede yaşamakta olan kişilerin toplam geliri (TL)
 
BAŞVURAN VE HANE HALKININ MAL BEYANI

Cinsi (Ev, otomobil, traktör, arsa, tarla, banka mevduatı) ayrı ayrı belirtiniz:
Mal varlığının kime ait olduğunu (kendisi, anne, baba, eş, çocuk, kardeş) belirtiniz:
Malın miktarı (Adet, metrekare, dönüm vs) belirtiniz:
Sahip olunan malların tek tek değeri (TL):
 
BAŞVURAN HANENİN SAĞLIK PROBLEMLERİ OLAN AİLE FERTLERİ

Adı soyadı:
Sağlık problemi nedir:
 
BAŞVURANIN EĞİTİM BİLGİLERİ

Kendisi: (Okur-yazar, ilköğretim, lise, üniversite ) 
Eşi:
 
BAŞVURANIN MESLEĞİ

Mesleği: (Geçiminizi sağladığınız mesleğinizi belirtiniz)
 
HANE KONUT BİLGİLERİ

1-Oturduğunuz konutun türü nedir?
-Müstakil ev
-Gecekondu
-Apartman dairesi (zemin)
-Apartman dairesi
-Çadır/baraka
-Diğer
 
2-Oturduğunuz evin mülkiyet durumu nedir?
-Kendi evimiz
-Kira
-Kira ödemeden kullanılıyor
-Lojman
-Diğer
 
3-Bulunduğunuz semtte böyle bir evin yaklaşık kira bedeli ne kadardır? Belirtiniz (TL):
4-Oturduğunuz evde salon dahil kaç oda var:
5-Oturduğunuz konutu nasıl ısıtıyorsunuz:
-Soba
-Kombi/kat kaloriferi
-Müşterek/Merkezi ısıtma kalorifer
-Elektrikli ısıtıcı
-Diğer
 
HANE DURUM BİLGİLERİ

6-Hanenin aylık ortalama toplam geliri ne kadar (TL) :
 
7-Kaç yıldır bu yerleşim yerinde yaşıyorsunuz:
 
8-Et ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün
 
9-Süt ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün
 
10-Sebze tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün
 
11-Meyve tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün.
 
HANE HARCAMA BİLGİLERİ
 
12-Gıda harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):
 
13-Gıda harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)
 
14-Giyim harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):
 
15-Giyim harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)
 
16-Yakacak harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):
 
17-Yakacak harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)
 
18-Su, elektrik, gaz harcamaları
-Aylık (TL):
-Yıllık (TL):
 
19-Su, elektrik ve gaz harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)
 
20-Formdaki bilgiler tarafımca eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olup, GSS edinmek için haneme ait gelir tespitinin yapılmasını istiyorum. Gereğini arz ederim.
-İmza
-Adı soyadı:
 
İşte kişilerin gelirini tespit edecek 13 kurum ve yapacağı 28 ayrı sorgu:
 
A. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
1. Nüfus Aile Kayıt Örneği,
2. Aile Kayıt Örneği,
3. Kişi Kayıt Örneği,
4. Olay Bilgileri,
5. Adres Bilgileri,
 
B. İŞKUR Genel Müdürlüğü
6. İşkur Kaydı,
7. İşsizlik Sigortası Ödeneği,
8. Kısa Çalışma Ödeneği,
9. İş Kaybı Tazminatı,
 
C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
10. Evde Bakım Aylığı,
11. Ayni-Nakdi Yardım,
 
D. Vakıflar Genel Müdürlüğü
12. Muhtaç Aylığı,
 
E.  Gelir idaresi Başkanlığı
13. Vergi Mükellefiyeti,
14 Araç Sahipliği,
 
F. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
15. Gayrimenkul sahipliği
 
G. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,
16. Şartlı Nakit Transferi Bilgileri,
17. Gelir Getirici Proje Bilgileri,
18. Sosyal Yardım Bilgileri (Yardım Bilgi Bankası)
 
H. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
19. Kayıtlı ekili/ekilmemiş arazi sorgusu
20. Kayıtlı sulu/susuz arazi sorgusu
21. Yetiştirilen ürün bilgisi
 
İ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
22. Sosyal güvenlik bilgileri
23. Sağlık müstahaklık bilgileri
24. 2012 maaş bilgileri
 
J. Sağlık Bakanlığı
25. Yeşil kart bilgisi
 
K. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
26. Burs ve kredi bilgisi
L. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
27. Terör kaybı tazminatı
 
M. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
28.Geçici köy korucusu maaş bilgileri.
 
Gelir testine itiraz için 15 gününüz var

SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilecek. İtirazlar, itirazın vakıf kayıtlarına intikal tarihinden itibaren 15 gün içinde, heyet tarafından karara bağlanacak. Karar ilgili kişiye ve SGK'ya bildirilecek. Heyet gerekli görürse itirazı karara bağlamadan önce vakıf personeline yeni bir inceleme yaptırabilecek. Karara itiraz, GSS'ye ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemlerini durdurmuyor. Çıkan karara göre iade ve mahsup yapılacak.
 
Yanlış beyanda bulunan yandı

Gelir testinde beyanın ya da SGK ve vakfa sunulan belgelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi halinde gelir testi yenilenecek. Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılacak. Ayrıca gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarî ve cezaî soruşturma yapılacak. Genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere icraya kadar giden yaptırımlar uygulanacak.
 
Özel sigortası olan GSS'den kurtulamıyor

Vatandaş bu düzenlemeden önce isterse SGK'ya kayıt yaptırmak yerine sağlık harcamalarını cebinden ödeyebiliyor ya da özel sağlık sigortası yaptırarak masraflarını karşılayabiliyordu. Yeni sistemde GSS herkes için zorunlu. Dolayısıyla özel sağlık sigortası yaptıranların da sağlık harcamalarını cebinden karşılayanların da GSS yaptırmaları gerekiyor.
 
1 Ekim 2008 tarihi önemli

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise eğitimini sürmeleri halinde 20 yaşına kadar; üniversite öğrencisi olmaları durumunda 25 yaşına kadar anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecekler. 18 yaşın üzerindeki kız çocuklar, 01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanmıyorsa, erkek çocuklar gibi yaş ve eğitim durumlarına göre anne veya babasının sağlık sigortasından yararlandırılacak. Boşanan ya da işten ayrılan kız çocukları eğer 1.10.2008 tarihinden önce sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahipse bu hakkını yeniden kullanabilecek.
 
Bugün
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Ankara Yolu’nda zincirleme kaza!
  • Beyşehir’de ay yıldızlı kavşaklar dönemi
  • AK Parti Milletvekili Recep Konuk Beyşehir'de
  • En yüksek viyadük inşaatına yolcu ilgisi
  • Cinayet sanığı kuzen: Tüfek yere düşüp ateş aldı

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA