• Konya1 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İşte hükümetten işsizliği çözecek plan!
16 Mart 2009 Pazartesi 20:17

İşte hükümetten işsizliği çözecek plan!

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik konusu ile ilgili, ''İşsizlik ne bugünün sorunu ne de hemen çözülecek bir sorundur. Ama bizim çözecek planımız var'' dedi.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Diyarbakır'a gelen DevletBakanı Mehmet Şimşek, Vali Hüseyin Avni Mutlu'yu ziyaretindegazetecilerin işsizlik oranındaki artışı ile ilgili sorularınıyanıtladı.

Bakan Şimşek, işsizliğin Türkiye'nin yapısalsorunlarından bir tanesi olduğunu ve özünde işsizliğin bir mesleksizlikproblemi olduğunu söyledi.

Türkiye'de neredeyse yılda 700 binkişinin çalışma çağına girdiğini, işsizlerin yüzde 60'ının lise altıeğitime sahip olduğunu kaydeden Şimşek, lise altı eğitimle dünya ilerekabet etmek veya mevcut küresel şartlarda iş bulmanın çok zorolduğunu bildirdi.

Eğitime daha fazla kaynak aktarılmasıgerektiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu: ''Bu dönemde yeni işimkanları daha az yaratıldığı için işsizlik oranında hızlı artış var.İşsizlik oranındaki artışı doğru yorumlamak lazım. Mevcutların işinikaybetmekten çok iş piyasasına girenlerin iş bulamamalarının getirdiğibir sonuç. Yeni iş piyasasına girenlere geçtiğimiz yıllarda büyükölçüde iş bulduk. Ondan dolayı işsizlik oranı aşağı yukarı sabitti.Küresel kriz ile yeni iş imkanlarının bulanamaması nedeniyle işsizlikoranında hızlı bir artış var. Bizim buna 3 aşamalı bir çözümümüz var.Bizim eğitime daha fazla kaynak aktarmamız lazım. Hükümletimiz eğitimeen fazla kaynak ayıran hükümet olmuştur. Eğer bu imkanlar 70'li, 80'live 90'lı yıllarda ayrılmış olsaydı, mesleksizlik problemi ilekarşılaşmamış olurduk. İnsanımız sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaaranan niteliklere sahip olurdu. Uzun dönemli bir proje, eğitimde hemkaliteyi artırmamız hem de eğitime daha fazla imkan ayırmamız lazım.Hükümetimiz son 6 yılda bunu çok iyi şekilde de yapıyor.''

3 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI DOĞACAK

Şimşek,ikinci orta dönemli çözüm projelerinin ise ''Bölgesel KalkınmaProjeleri'' olduğunu ve buna öncelik vererek, bu projelerihızlandırdıklarını söyledi.

Bölgede GAP'ın tamamlanmasıyla çokciddi istihdam imkanları oluşacağını ve bunu sadece tarım ile sınırlıgörememek gerektiğini kaydeden Şimşek, şöyle dedi:

''Çünkü buproje çok kapsamlı projedir. Bu işin içerisinde ulaştırma, eğitim,turizm, kültürel ve diğer boyutları var. Eğer bu proje tamamlanırsa ki;biz 2012 yılında tamamlamayı planlıyoruz. 3 milyon kişiye istihdamimkanı doğacak. Üretim ikiye katlanacak, bunun beraberinde getirdiğiticaret, ihracat ve istihdam ile bunların dolaylı etkisi muazzamolacak. Muhtemelen bölge Batı'dan daha göç almaya başlar. Çok abartılıdeğil, iki milyon kişiye istihdam imkanı çıkarsa bu bölgede refahseviyesi yükselir, işsizlik büyük ölçüde azalır ve diğer bölgelerden bubölgeye belki istihdam akışı olur.''

İŞSİZLİĞİN YÜZDE 20'Yİ AŞTIĞI ÜLKELER VAR

Her şeyin başında siyasi ve ekonomik istikrarın geldiğini belirten Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Eğerbir ülkede siyasi ve ekonomik istikrar varsa o ülkede yatırım olur.Yatırım demek istihdam demek, yatırım demek refah seviyesinin artmasıdemektir. İşsizlik ne bugünün sorunu ne de hemen çözülecek birsorundur. Ama bizim çözecek planımız var. Eğitim, bölgesel kalkınmaprojeleri ve meslek edindirme kurslarıdır. Bunlar kalıcı çözümlerüretemeye yönelik yaklaşımların bir parçasıdır. İşsizlik sadeceTürkiye'nin değil. Bugün bazı Avrupa ülkelerinde işsizliğin yüzde 20'yiaştığı ülkeler var. Onların nüfusu bizim gibi genç de değil. Türkiye'debu dönemde iş gücüne katılım oranı artıyor. Eskiden iş aramayanlar işpiyasasına çıkıyor.''

Şimşek, hükümet olarak ellerinden geleni,doğruları yaptıklarını, son yüz yılın en büyük kriziyle karşı karşıyaolunduğunu ifade etti. Bunun küresel bir kriz olduğunu bildiren Şimşek,şöyle devam etti:

''Bu krize ne Türkiye'nin katkısı vardır, nede bu krizi Türkiye tek başına çözer. Ben dün G-20 zirvesinden döndüm.Dünyanın en büyük ekonomilerinin maliye bakanlarıyla bir araya geldik.Bu krizi beraber işbirliği içerisinde koordinasyon yaparak ve dayanışmaiçerisinde nasıl çözeriz diye onun tartışmasını yaptık. Ona yönelik birtakım çözümler ürettik. Mesela bizim gibi gelişmekte olan ülkelere fonakışı kurumuş durumda. Yani gelişmekte olan ülkelerden bir miktarsermaye kaçışı var. Eskiden gelen özel sermaye akışlarından da ciddiazalma var. Biz IMF kaynaklarını 2'ye katlanması kararını verdik. Yani250 milyar dolardan, 500 milyar dolara çıkarılması kararını verdik.Bunu gelişmekte olan ülkelerin sadece ödemeler dengesi ihtiyacınıkarşılamak için değil, bütçe açığını karşılamak ve hatta sosyal amaçlıprojelerde kullanmak üzere artırdık.''

Bunların yanında diğerönemli bir takım kararların da bulunduğunu belirten Bakan MehmetŞimşek, bütün ülkeler ekonomilerini canlandırmak için maliye ve parapolitikalarını kullanacaklarını, Türkiye'nin zaten bunu yaptığınadikkati çekti. Şimşek, ''Geçen sene Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesini3,5 kat artırdık. Bu sayede bu bakanlık geçen yıl 7 milyar TL'likyatırım yaptı. Bu ne demek; biz aslında bu krizi çok öncesinde gördük,gerekli adımları attık. Alt yapı yatırımlarına öncelik verdik''bilgisini verdi.

DIŞARIDA DURUM ÇOK KÖTÜ

Şimşek, Türkiye'nin dışarıya çok önemli ölçüde araba, tekstil ve elektronik ürün ihracatı yapan bir ülke olduğunu kaydetti.

''Amaşunu da kabul etmek lazım. Bu krizin çok boyutu var. Dış ticaret boyutuvar. Dışarıda durum çok kötü. Talep azalıyor, bunun yansımaları var.İşin finansman boyutu var. İşin bir de güven boyutu var. Bu çokönemli'' diyen Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

''Bakın maalesefkötümserlik bulaşıcıdır. Türkiye'de aslında temeller sağlam olmasınarağmen hane haklının durumu aslında iyi, bankaların durumu iyi,devletin durum iyi, kamu finansman dengeleri iyi, bütün bunlar iyiykenTürkiye etkileniyor. Tabi dünyanını bir parçası olduğu için. Amaetkileşim kanalarından bir tanesi işte bu kötümserlik. 'Vah yandık,öldük, bittik' türünden yaklaşımlarda vatandaş daha içe dönük oluyor.Tüketimi ve yatırımları erteliyor. Şimdi onu da engellemek için oetkiyi de azaltmak için ne yaptık. Tüketimi teşvik için birkaç gün önceyeni bir paket açıkladık. O paket uygulamaya girecek.''

YENİ PAKET ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Özelliklekredi kanalının daha etkin bir şekilde çalışması için yeni bir paketüzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Şimşek, Hükümet olarak özetlegerek işsizlik konusunda gerekse küresel krizin Türkiye'yeyansımalarının sınırlanması konusunda büyük çaba içerisinde olduklarınısöyledi.

Bakan Şimşek, bütün yapılacakları yaptıklarınıbelirterek, ''inşallah Türkiye bundan çok daha güçlü çıkacak. ÇünküTürkiye'nin temelleri sağlam. Biz Türkiye'ye inanıyoruz, gücümüzeinanıyoruz. Bundan sonraki dönemde son 6 yılda yakaladığımızperformansı tekrarlarsak, dünyayla arayı hızlı bir şekildekapatacağız'' dedi. (aa)

İşsizlikte tarihi rekor

İşsizlikoranı Aralık ayında yüzde 13.6'yla rekor kırarken, işsiz sayısı 3.3milyona yaklaştı. Verilere göre her dört gençten biri işsiz.
Krizin etkisiyle ekonomide yaşanan yavaşlama işsizliği rekor düzeye çıkardı.

Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı Aralık ayındayüzde 13.6'ya yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.İşsizlik en son 2004'ün ilk çeyreğinde bugüne kadarki en yüksek seviyeolan yüzde 12.4'e çıkmıştı.

İşsizlik oranı Kasım ayında yüzde12.3 düzeyindeydi. Kasım'a göre bir ayda işsiz sayısı 279 bin kişiarttı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 10.6'ydı.


Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 838 bin kişi artarak 3 milyon 274 bin kişiye yükseldi.

Kentselyerlerde işsizlik oranı 3.2 puanlık artışla yüzde 15.4, kırsal yerlerdeise 2.6 puanlık artışla yüzde 10.7'ye çıktı. Geçen yılın aynı dönemindeyüzde 20.6 olan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.7'ye yükseldi.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK YÜZDE 17.3

Türkiye'detarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puanlıkartışla yüzde 17.3'e yükseldi. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynıdönemine göre 4.2 puanlık artışla yüzde 16.3, kadınlarda ise 4.1puanlık artışla yüzde 20.9 oldu.

Aralık döneminde istihdamedilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 293 bin kişiartarak, 20 milyon 736 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründeçalışan sayısı 202 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise91 bin kişi artış kaydetti.

Kayıtdışı işsizlik oranı Aralık'ta yüzde 43.2 olurken, işgücüne katılma oranı yüzde 47.7 olarak belirlendi.

İŞSİZLERİN PROFİLİ

Yüzde 74.2'si erkek nüfus
Yüzde 61.3'ü lise altı eğitimli
Yüzde 24.3’ü bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor
İşsizler sıklıkla (yüzde 31.6) eş-dost vasıtasıyla iş arıyor
Yüzde 88.6'sı (2 milyon 901 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış
Dahaönce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 44.1'i hizmetler yüzde25’i sanayi, yüzde 19.3’ü inşaat, yüzde 9.7’si ise tarım sektöründeçalışmış. Yüzde 2’si ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış
İşsizlerinyüzde 31.2’sini çalıştığı iş geçici olup, işi sona erenlerin yüzde19,3’ünü işten çıkarılanlar, yüzde 14.1’ini kendi isteğiyle iştenayrılanlar, yüzde 8.5’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8.3’ünüev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7.1’ini öğrenimine devam eden veyayeni mezun olanlar, yüzde 11.5’ini ise diğer nedenler oluşturuyor.

İşsizlik yüzde 15'e çıkabilir

İşsizlikAralık'ta rekor düzeye yükseldi. Uzmanlar, işsizlik oranının önümüzdekiaylarda yüzde 15'e kadar çıkabileceğini belirtiyor. Dünyayı saran kriznedeniyle bu oran tam yedi aydır sürekli artış gösteriyor.

Kriz her geçen gün işsizler ordusuna yenilerini eklerken, uzmanlar işsizliğin daha da artacağına dikkat çekiyor.

İşsizliğin özellikle Ocak ve Şubat aylarında yeni zirvelere çıkması bekleniyor.
MarmaraÜniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. ErhanAslanoğlu, işsizliğin mevsimsel olarak yüksek olduğu Ocak ikinci dönemve Şubat aylarına ilişkin verilerin bu rakama dahil olmadığını ifadeederek, oranın önümüzdeki aylarda yüzde 15 seviyelerine kadarçıkabileceğini belirtti.

Fortis Ekonomisti Erkin Işık, "Tarımdışı işsizlik oranının yüzde 17.3'e çıkması oldukça çarpıcı.Ekonomideki yavaşlamanın istihdam piyasasına bu kadar erken yansımasıbeni şaşırttı. Şu anda bulunduğumuzdan daha da olumsuz bir noktayavaracağız" dedi.

İşsizliğin tepe noktasına henüz ulaşmadığınıbelirten TEB Başekonomisti Selim Çakır, "Hükümetin bütçedeki 2009büyüme öngörüsü yüzde 4, piyasanın beklentisi ise yüzde 3 daralmayönünde. Büyümeye ilişkin fasit dairedeki unsurlarından birininişsizlik olduğu düşünülürse tüketimdeki daralmanın yanı sıra buişsizlik rakamlarını görenlerin geleceğe yönelik artan endişeleri biletüketimlerini ertelemesi için sebep olabilir ve ekonomidekitoparlanmayıcı geciktirebilir" dedi.

Garanti Bankası EkonomikAraştırmalar tarafından yayımlanan ekonomi notunda ise "Ocak ve Şubataylarında işsizlik sigortasından yararlananların sayısının geçensenenin iki katının da üzerine çıkmış olması, işsizlik oranının 2009yılı ilk çeyreğinde artmaya devam edeceğine ilişkin önemli birgösterge...Bu dönemde işgücü artışının da hız kazanarak geçen yıla göreyüzde 4.9 yükselmesine rağmen, işsizlik oranı yüzde 13.6 ile TÜİK’inverileri hesaplamaya başladığı 1988 yılı
sonrası en yüksek seviyesine çıktı" denildi.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA