• Konya15 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
FETÖye büyük darbe! O kolej kapatılıyor
24 Aralık 2015 Perşembe 08:15

FETÖ'ye büyük darbe! O kolej kapatılıyor

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kurulduğu İzmir Yamanlar Koleji kapatılıyor. Kolej içindeki örgüt lideri Gülen’in Mason tapınağını andıran gizli dairesi de yıkılacak.

Fet­hul­lah Gü­le­n’­in İz­mir Ya­man­lar Ko­le­ji için­de­ki giz­li oda­sı ve okul­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­da önem­li bir ge­liş­me ya­şan­dı.

İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­rev­len­di­ri­len mü­fet­tiş­ler da­ire­de in­ce­le­me­ler yap­ma­ya baş­la­dı.

Mü­fet­tiş­le­rin yap­tı­ğı ön in­ce­le­me­de, Gü­le­n’­in ör­gü­tü bu oda­da yap­tı­ğı top­lan­tı­lar so­nu­cu kur­du­ğu tes­pit edil­di.

İn­ce­le­me­de, oda­nın ka­nu­na ay­kı­rı ola­rak ya­pıl­dı­ğı be­lir­len­di.

FE­TÖ­’ye bağ­lı Ak Ya­zı Vak­fı­’nın bün­ye­sin­de­ki Ya­man­lar Ko­le­ji­’nin ka­pa­tıl­ma­sıy­la il­gi­li ya­sal sü­reç de baş­la­dı.

Fet­hul­lah Gü­len'in 1990'lar­da Ya­man­lar Ko­le­ji'nde ba­zı hâ­kim, po­lis ve as­ker­ler­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler so­nu­cu ör­gü­tün dev­le­te sız­ma pro­je­le­ri­nin baş­la­dı­ğı kay­de­dil­di. So­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da yer alan bir ör­güt men­su­bu­nun ifa­de­si­ne gö­re, ko­lej­de ya­pı­lan top­lan­tı­la­rın ar­dın­dan Gü­len özel bir ekip kur­du ve ba­zı bü­rok­rat­la­rı ken­di­ne bağ­lı ha­le ge­tir­di.

Gü­le­n’­in giz­li top­lan­tı­lar­da ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne iş ar­ka­daş­la­rıy­la il­gi­li is­tih­ba­ri bil­gi top­la­ma­la­rı­nı ve bun­la­rı ken­di­si­ne ilet­me­le­ri ta­li­ma­tı ver­di­ği be­lir­til­di. (Bugün)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam
  • Tarımda gıda arz güvenliği için yerli ve milli adımlar atılacak
  • Ulaştırma ve haberleşmede yeni yatırımlar yolda
  • Beşiktaş-Konyaspor, Rakipte eksik çok!
  • Beşiktaş-Konyaspor, Rekabette 44. randevu!
Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA