• Konya11 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Asırlık heyecan
06 Ekim 2010 Çarşamba 10:04

Asırlık heyecan

İlk olarak 2. Abdülhamit zamanında projesi tasarlanan, Atatürk tarafından da büyük emel olarak tanımlanan Trabzon demiryolu hattı yeniden gündeme geldi.
lk olarak 2. Abdülhamit zamanında gündemegelen, Atatürk tarafından büyük emel olarak tanımlanan Trabzonbaşlangıçlı demiryolu hattı yeniden gündeme geldi. Trabzon Limanı'nadaha fazla işlerlik kazandıracak hatla birlikte Türkiye'nin dış ticareti de gelişecek. Abdülhamit Han 1876'da Osmanlı padişahı olduktan sonraTrabzon-Erzurum şose yolunun iyileştirilmesi ve bunun da demiryoluyapımına uygun hale getirilmesi, hattın Beyazıt'a (Doğubeyazıt) kadaruzatılmasını istiyordu. Onun gerçekleşmeyen bu hayali sonrasında proje,Atatürk'ün de en büyük emellerinden biri oldu. Hatta Atatürk bu isteğini "Trabzon'da en kısa zamanda güzel rıhtımı olan bir liman yapmak vebunun da bir demiryolu ile güneye bağlantısını kurmak en büyük arzumdur" şeklinde dile getirmişti. İki devlet liderinin isteği, CumhurbaşkanıAbdullah Gül'ün Trabzon ziyaretinde gündeme geldi.

TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ BİR LİMAN

Ziyaretlerde buulnmak üzere Trabzon'a gelen Abdullah Gül, Trabzon Limanı'ndaincelemelerde bulundu. Liman'ın sadece Karadeniz için değil, Kafkaslariçin de önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Gül, Trabzondemiryolu projesi ile limanın daha da canlanacağını belirtti.Yetkililerden bilgi alan Gül, "Trabzon Limanı sadece Karadeniz içindeğil, Türkiye için de önemli bir limandır. Özellikle demiryolunundevreye girmesiyle önemi daha artacak. Bu sayede Kafkasya ile ticaribağların daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

ORTADOĞUYA BAĞLANMA ZAMANI GELDİ

Trabzon'un güneye ve ortadoğuya demiryoluyla bağlanmasının zamanının geldiğinisöyleyen Gül, demiryolunun öneminin daha önce kavrandığını, ancak yüksek maliyet nedeniyle kaynakların başka önceliklere yönlendirildiğinibelirtti. Gül, Türkiye'nin artık büyük projeleri hayatageçirebildiğini, OECD'nin en çok büyüyen, Avrupa'nın risk primi en düşük ülkesi olduğunu ve kredi sorunu çekmediğini anlattı.

YABANCI YATIRIMCININ GÜVENİ TAM

Türkiye'nin hukuk standartlarının yükseltilmesiyle ekonominin de daha şeffaf halegeldiğini belirten Gül, geçmiş yıllarda Türkiye'ye güvenmeyenyabancıların artık yatırım yaptığını ve bu yatırımların kalkınmayakatkıda bulunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, Trabzon'a olağanüstüteşvik verildiğine de işaret ederek, Trabzonlu iş adamlarının bunu eniyi şekilde değerlendirmesini ve yatırım avantajlarını dünyayaanlatmasını istedi. Trabzon'un önemli bir ihracat merkezi olduğunu dilegetiren Gül, Rusya ile ticarette yaşanan sıkıntıların kısa süredegiderileceğine inandığını söyledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi OdasıYönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da odanın çalışmaları hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, Trabzon'un tarihten bu yana önemli birticaret merkezi olduğunu belirtti. Hacısalihoğlu,, Rusya, Kafkasya veİran ile yakın ticari ilişkiler kurmak istediklerini dile getirdi. Günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen Türk Ticaret Kanunu'nun yenilenmesinibeklediklerini ifade eden Hacısalihoğlu, insan hak ve özgürlüklerinitemel alan yeni bir anayasa yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Abdullah Gül Trabzon Limanı'nda

Cumhurbaskanı Abdullah Gül, Trabzon'daki gezi ve incelemelerinin ikinci gününde, Albayrak Grubu'na ait olanTrabzon Limanı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Gül, Albayrak GrubuYönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'tan da bilgi aldı.

Amerika'ya İran ambargosu için net mesaj!

Gül, özellikle inşaatçıların Soçi veBatum'daki altyapı ve inşaat faaliyetlerinden pay alması gerektiğinibelirtti. İran ile ticari ilişkiler ve ticarette Trabzon'un yerine dedeğinen Gül, 'Bilmeyenler İran ile ticaretimizden rahatsız olabilir. Ama Türkiye-İran ticareti bizim için önemli' dedi.Cumhurbaşkanı Gül, ikiülke yetkilileri arasındaki ticaretin canlandırılmasına yönelikkonuşmaların pratiğe geçmesi gerektiğini de ifade ederek, özellikleTrabzon'dan bu ülkeye yönelik ticari faaliyetlerin eski performansınakavuşacağını ümit ettiğini söyledi.

Ticaret ana omurga hatla bağlanacak

Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlarve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürü Ahmet Arslan, projeningüzergahıyla ilgili şu anda birkaç alternatif üzerinde çalıştıklarınıbelirterek, henüz net bir güzergahın olmadığını söyledi. Trabzon'danErzincan arasındaki demiryolu projesi ile doğu-batı eksenindekidemiryolu hattına kuzey bölgesinin de dahil edilmesinin planlandığınıifade eden Arslan, "Projenin amacı, Karadeniz'e gelen yükleri ana omurga olan hatta bağlayabilecek bir demiryolu projesinin gerçekleşmesidir"dedi. İlerleyen dönemde Kars, Iğdır, Dilucu uzantısında bir demiryoluprojesinin de gündemde olduğunu kaydeden Arslan, böylelikle bütünhatların ana omurgas olan doğu-batı eksinindeki demiryolu hattınabağlanacağını kaydetti. Arslan, Cumhurbaşkanı Gül'ün Trabzon demiryoluhattının devreye girmesiyle Kafkasya ile ticari bağların güçleneceğiyönündeki açıklamasını da, "Zaten kuzey ve güney ana omurgayabağlanırsa, Cumhurbaşkanımızın bu söylemi gerçekleşmiş olur" dedi.

Abdülhamit'le birlikte gündeme gelmişti

Trabzon'a demiryolu bağlantısının ilkolarak Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit tarafından gündeme getirildiğinianlatan Alport Trabzon Liman İşletmeciliği Müdürü Muzaffer Ermiş, şöyledevam etti: "Abdülhamit Han 1876'da Osmanlı padişahı oldu. 4 yıl sonra1980'de bir ferman yayınlayarak Trabzon-Erzurum şose yolununiyileştirilmesi ve bunun da demiryolu yapımına uygun hale getirilmesi,hattın Beyazıt'a (Doğubeyazıt) kadar uzatılmasını istiyor, hattın Tebriz bağlantısını da düşünüyorlar. Çünkü Abdülhamit zamanında Trabzonlimanındaki hareketlilikten dolayı 16 tane konsolosluk ve başkonsolosluk vardı. Türkiye'de İstanbul'un dışında bu kadar yabancı temsilik yoktu."

Atatürk'ün en büyük emellerinden biriydi

Atatürk'ün 1924'te Trabzon'a ilkziyaretinde Trabzon limanı ve demiryolu konusunun tekrar güncellikkazandığını dile getiren Muzaffer Ermiş, buna delil olarak Atatürk'ün"Arazisi verimli, halkı zeki Trabzon'da en kısa zamanda güzel rıhtımıolan bir liman yapmak ve bunun da bir demiryolu ile güneye bağlantısınıkurmak en büyük arzumdur" şeklindeki sözlerini hatırlattı. Atatürk'ünvasiyetinden biri olan modern limanın 1954'de işletmeye açıldığını,1980'li yıllarda ise geliştirildiğini hatırlatan Ermiş, şimdi sıranındemiryoluna geldiğini kaydetti.

Yine fırsat kaçarsa Trabzon köy gibi olur

Makine Mühendisleri Odası Trabzon ŞubeBaşkanı Şaban Bülbül, Trabzon'dan demiryolu ile güneye iniş konusunda 4değişik güzergah alternatifleri bulunduğunu, ancak son kararın ortayaçıkacak fizibiliteye göre verileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuyu tekrar gündeme getirmesinin kendilerini yenidenheyecanlandırdığını dile getiren Şaban Bülbül, "Trabzon'da ticaretinyapılabilmesi için demiryolu şart. İran ticareti için demiryolufırsatının kaçmaması gerekiyor. Bu fırsat kaçarsa Trabzon bir köy,kasaba haline gelir. İspanya'dan Çin'e uzanacak demiryolu ağınaTrabzon'un bir şekilde bağlanması gerekiyor" diye konuştu.

Bölge insanı platform kurdu

Trabzon-Erzincan Demiryolu Platformu adıaltında sivil bir inisiyatif başlatan bölge insanı, projenin işleyişiniadım adım izliyor. Platformun yürütme kurulu; Trabzon Belediyesi,Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, TrabzonTicaret Borsası, Trabzon Limanı İşletmeciliği A.Ş, KTÜ İnşaatMühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı, TMMOB İnşaat MühendisleriOdası Trabzon Şubesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi,TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, TMMOBJeoloji mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, TMMOB Jeofizik MühendisleriOdası Trabzon Şubesi, TMMOB Ormaı Mühendisleri Odası Doğu KaradenizŞubesi, MÜSİAD Trabzon Şubesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından oluşturulmuş durumda.

Alternatiflere göre fizibilitesi hazırlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından açılan Trabzon- Erzincan Demiryolu Projesi'ningüzergah çalışması ihalesini 1 milyon 452 bin 684 TL bedelle YükselDomaniç Müh.Ltd.Şti. almıştı. 2 Kasım 2009 tarihinde imzalanan ihaledeişin süresi de 480 gün olarak belirlenmişti. İhaleyi kazanan firma;Trabzon-Erzincan demiryolu hattının (yaklaşık 320 km) idarenin öngördüğü standartlarda olacak şekilde 1/25.000 ölçekli güzergâharaştırması ve amenajman etüdü, 1/5.000 ölçekli şeritvari haritalarınınalınması ve güzergâhın bu haritalara işlenmesi, güzergâh üzerindegerekli sondajlar ile laboratuar deneyle-rinin ve diğer zemin araştırmaişlerinin yapıl-ması, tüneller, köprüler, istinat duvarları gibi sanatyapıları ile istasyon tesislerinin ve demir-yolunun teknikşartna-melerdeki esaslara göre projelerinin yapılması, üst yapı,elektrifikasyon, sinyalizasyon ve teleko-münikasyon projelerininyapılması, güzergâhın Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu,fizibilite etüdü, güzer-gâhın keşif ve metrajları hazırlıyor.

Dubai rotası değişirse iki ülke de kazançlı çıkacak

Daha önce de Başbakan Erdoğan'ın İran'ayaptığı ziyaret sırasında 'ihracatınızı Trabzon Limanı üzerinden' yapınçağrısının ardından da görüşmeler hız kazanmıştı. İki ülke de kazançlıçıkacağı Trabzon-Tebriz güzergahını bir an önce faaliyete sokmakistiyor. Yıllık 23 milyar dolara ulaşan ihracatını Tebriz'den bin 400kilometre uzaklıktaki Dubai Limanı

üzerinden diğer ülkelere ulaştıran İranrotasını değiştirirse, mesafesini 700 kilometre kısaltmış olacak.Böylece hem İran karlı çıkacak hem de Trabzon Limanı sayesinde dışticarette önemli bir mesafe kat edeceği planlanan Türkiye... Bütünbunların üzerine, Trabzon demiryolunun da faaliyete geçmesiyle limanınülke ekonomisine önemli bir katkısı olacağı belirtiliyor.

Demiryolu projesi güzergahtaki illere iki kez kazandıracak

İran-Türkiye arasında son 10 yılda çeşitli devlet yetkilileri ve iş adamları arasında 63 ayrı toplantıgerçekleşti. 2009'da iki ülke arasında ihracat 9 milyar dolara çıktı.İran'ın diğer ülkelere olan ihracatı Trabzon üzerinden gerçekleşmesidurumunda, Trabzon- İran güzergahında illerin kazancı büyük olacak.Ancak, daha önceki yıllarda, ticaretin sağlıklı olarak sağlanabilmesiiçin Türkiye'nin sınır kapısında koyduğu ÖTV, İran'ın da Yol Vergisi'nikaldırma zorunluluğu vardı. Bu noktada, eğer Türkiye ve İran demiryoluprojesi ile birbirine bağlanırsa söz konusu sorunlar direkt ortadankalkacak. Böylece güzergahtaki illerin bu işten kazançlı çıkması da daha kolay sağlanacak.

Bu noktada, Trabzon'un doğu'da İran'a,kuzey'de Rusya ve Kafkasya'ya açılan bir ticaret kapısı olduğunubelirten Alport Trabzon Liman İşletmeciliği Müdürü Muzaffer Ermiş,Cenevizliler ve Venedikliler tarafından da kullanılan TrabzonLimanı'nın iki bin yıl boyunca tarihi İpek Yolu'na geçiş veren birkonumda bulunduğunu söyledi. Muzaffer Ermiş, limanın başta İran, Irak,Rusya ve Türk Cumhuriyetleri transit yolunun başlangıcında yer aldığınıkaydetti.

Tren yoluyla maliyet yüzde 80 düşer

Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (DAİB)Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, doğu bölgesinde demiryollarınınaktifleştirilmesiyle komşu ülkelerle ticaretin daha kolay halegeleceğini söyledi. Özellikle İran'ın bölge için önemli bir Pazarolduğuna dikkat çeken Cemal Şengel, "Bölgemizdeki birinci problemulaşımdır. Kışın problem daha da ağırlaşıyor. Taşımanın demiryolunakaydırılmasıyla ulaşım maliyeti yüzde 80 düşecektir" diye konuştu. DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, bölge ülkelerinden gelen uçakların İstanbul yerine Erzurum'a inmesinin de maliyeti bir hayli düşüreceğini kaydetti.

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Kiraz üreticileri "don" nöbetinde
  • Konya'da üniversite öğrencilerinden örnek davranış
  • Konya'daki feci kazadan kötü haber! Yaralı kadın hayatını kaybetti
  • Beyşehir'de yurtta kalan öğrencilere doğa gezisi
  • Seydişehir'de "sulama sezonu" açıldı

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA