• Konya14 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
90 bin memur alınacak
18 Ekim 2011 Salı 13:33

90 bin memur alınacak

Mehmet Şimşek, "Kamuya kaç kişi alınacağı da ihtiyaca binaen belli olacak. Öngörülerimize göre 90 bin olacağını düşünüyoruz.

Sabah saatlerinde kameraların karşısına geçen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılı bütçe hedeflerini açıkladı. Bakan Şimşek, kamuya yeni personel alımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Mehmet Şimşek, "Kamuya kaç kişi alınacağı da ihtiyaca binaen belli olacak. Öngörülerimize göre 90 bin olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde gerekeni yapacağız. Dünya da kamu çalışanları azaltılıyor. Petrol zengini Rusya bile kamu çalışanlarını azaltıyor."

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki 3 yıllık dönemde uygulayacakları maliye politikasıyla istikrarlı bir büyüme sürecinde istihdamı arttırmayı, yurt içi tasarruf seviyesini yükseltmeyi, cari açığı düşürmeyi ve mali disiplini sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Şimşek, Ocak-Eylül 2011 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları, 2011 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında düzenlediği basın toplantısında, 2011 yılında yapılandırmadan net olarak 5 - 5,5 milyar liralık bir gelir öngördüklerini, bunun da milli gelirin yüzde 0,5'i kadar olduğunu söyledi.

 Şimşek, bu dönemde bütçe gelirlerinin bir önceki dönemin aynı dönemine göre, yüzde 17,9 oranda artarak, 221,1 milyar liraya ulaştığını belirterek, bütçe giderlerinin ise sadece yüzde 5,8 oranında artarak 220,9 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Burada harcamaların kontrol altında olduğunu, ancak gelirlerinin güçlü bir şekilde arttığını ifade eden Şimşek, ''Bu dönemde vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 oranda artarak 188,4 milyar liraya ulaşmıştır. Buna karşın faiz hariç bütçe giderlerinin yüzde 9,8 oranında artarak 186,1 milyar lira olmuştur'' dedi.

2011 yılı bütçesi yıl sonu gerçekleşme tahminlerini açıklayan Şimşek, merkezi yönetimin bütçe giderlerinin 313,2 milyar, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 290,9 milyar, bütçe açığının 22,2, faiz dışı fazlanın ise 20,4 milyar lira olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Bu tahminlere bakıldığında 2011 yılı başlangıç bütçesine oranla bütçe giderlerinde sadece binde 2 oranında bir sapmanın söz konusu olduğunu ifade eden Şimşek, ''Yani 599 milyon liralık bir sapma söz konusudur. Bu aslında harcamaları ne denli kontrol altında tuttuğumuzun bir göstergesidir. Bütçe gelirleri ise başlangıç tahminlerimize göre yüzde 4,3 oranıyla yani 11,9 milyar lira artmıştır. Burada da bir sapma söz konusudur. Bu artış özelleştirme gelirlerindeki zayıf performansa rağmen sağlanmıştır. Yani özelleştirme gelirlerinde 2011 yılı bütçesinde öngördüğümüz gelirlerin çok altında bir gelir elde etmemize rağmen böylesine güçlü bir gelir performansı elde edilmiştir'' diye konuştu.

Bütçe açığının başlangıç bütçesine öngörülene oranla üçte bir oranında yani 11,3 milyar lira azalarak, 35,5 milyar lira yerine 22,2 milyar lira olarak beklendiğini bildiren Şimşek, buna göre, 2011 yılı bütçesinde Milli Gelir'e oran olarak yüzde 2,8 öngörülen bütçe açığının yıl sonunda yüzde 1,7 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Bütçe açığının öngörülenin çok altında bir düzeyde olacağını ifade eden Şimşek, ''Böylece son 9 yıllık iktidarımız döneminde, ortalama bütçe açığının yüzde 3,3 seviyelerine inmiş olacak. Yani yıllık ortalama bütçe açığı, yüzde 3 civarına inmiş olacaktır. AK Parti öncesinde 9 yıla baktığımız zaman 1994-2002 dönemine bakarsanız ortalama yıllık bütçe açığının yüzde 7,7 civarında gerçekleştiğini göreceksiniz. Burada tabii ki bu başarı tesadüf değil. Bu başarı siyasi istikranın ve tabii ki güven veren doğru politikaların ve programların bir sonucudur'' dedi.

Bu yıl yatırımlar için başlangıç ödeneklerine ilaveten 9,1 milyar lira kaynak ayırdıklarını, bu kaynağı başta ulaştırma sektörü olmak üzere altyapı yatırımlarına tahsis ettiklerini anlatan Şimşek, ''Yatırımlara ilave ettiğimiz bu ek kaynak olmasaydı 2011 yılında bütçe açığımız milli gelirin yüzde 1,7'si değil, muhtemelen yüzde 1'inin altında gerçekleşmiş olacaktı. Bu rakamlara baktığınız zaman AB'de maastricht kriterini sağlayan çok ender ülkelerden birisi olduğumuz da ortaya çıkacaktır'' dedi.

Bakan Şimşek, önümüzdeki 3 yılın maliye politikasının temel bileşenleri konusunda da bilgi verdi.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde uygulayacakları maliye politikasıyla istikrarlı bir büyüme sürecinde istihdamı arttırmayı, yurt içi tasarruf seviyesini yükseltmeyi, cari açığı düşürmeyi ve mali disiplini sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Şimşek, ilk defa çok açık bir şekilde cari açığın düşürülmesinin güçlü bir hedef olarak ortaya konulduğunu bildirdi.

Büyümeyi ve istihdamı destekleyen harcamalar ile bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan harcamalara daha fazla önem vereceklerini belirten Şimşek, sağlık, eğitim ve sosyal nitelikli harcamalara kaynak ayırmaya devam edeceklerini anlattı.

Orta ve Uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken kapasitesini arttıracak altyapı yatırımlarına devam edeceklerini kaydeden Şimşek, eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik vereceklerini, kamu yatırımlarını, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Tarımsal destekleri, gelir ve fiyat istikrarı sağlayacak şekilde alan ve ürün temelinde farklılaştırarak üretimde etkinlik, verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak düzenleyeceklerini ifade eden Şimşek, harcama programlarını verimlilik artışını sağlamak amacıyla gözden geçireceklerini, bu amaçla Maliye Bakanlığı koordinasyonunda bir idari mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

-Önümüzdeki 3 yılın gelir politikası-

Bakan Şimşek, önümüzdeki 3 yıllık dönemde uygulayacakları gelir politikasının temel amacının, rekabetin geliştirilmesi, daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulması, istihdamın ve yatırımların teşviki ile bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması olduğunu söyledi. Şimşek, bu amaç doğrultusunda vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve öngörülebilirliğin esas olacağını belirtti.

Vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümlerinin ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek vergi mevzuatını sadeleştirmeye çalışacaklarını anlatan Şimşek, bu çerçevede Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere temel vergi kanunlarının gözden geçirilme çalışmalarını bu dönemde tamamlayacaklarını kaydetti.

Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye tüm kurumların ve toplumun bütün kesimlerinin katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

-2012 yılı bütçesi-

Bakan Şimşek, 2012 yılı bütçesinin AK Parti iktidarının 10'uncu, 61'inci hükümetin de hazırladığı ilk bütçe olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

2011 yılı bütçesinin, sürdürülebilir büyümenin devamlılığının sağlanacağı ve mali dengelerin iyileştirileceği bir bütçe olarak hazırlandığını anımsatan Şimşek, ilk 9 aylık sonuçların ve yıl sonu gerçekleşme tahminlerinin bu hedeflerin de ötesine geçildiğini gösterdiğini söyledi.

Şimşek, 2012 yılı bütçesi ile istihdamı artırmayı, yurt içi tasarruf seviyesini yükseltmeyi, cari açığı azaltmayı ve mali disiplini güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Şimşek, daha önce açıklanan 2012 yılı bütçesine baz oluşturan temel makro ekonomik büyüklükler konusunda da bilgi verdi.

GSYİH'nin 2012 yılında 1 trilyon 426 milyar lira, büyüme oranının yüzde 4, deflatörün yüzde 7, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artışın 5,2, ihracatın 148,5 milyar dolar, ithalatın 248,7 milyar dolar olarak hedeflendiğini ifade eden Şimşek, bu hedeflerin gerçekçi olduğunu söyledi.

-2012 yılı bütçesinin temel özellikleri-

Bakan Şimşek, 2012 yılı bütçesi ile reel kesimi desteklemeye devam edeceklerini, bu amaçla esnaf kredi faiz desteği, tarımsal kredi faiz desteği, ihracat desteği, KOBİ destekleri ve teşvik ödemeleri için ayırdıkları kaynağı, öngördükleri enflasyon oranının neredeyse 2 katına yakın arttırarak 2,8 milyar liraya yükselttiklerini bildirdi.

İstihdam maliyetlerini azaltmak amacıyla 2008 yılında yürürlüğe konulan işveren primindeki 5 puanlık indirim uygulamasını sürdüreceklerini anlatan Şimşek, bu amaçla 2011 yılı ödeneklerini yüzde 15,5 artırarak 5 milyar 469 milyon liraya çıkarttıklarını söyledi.

Sosyal harcamalar için de daha fazla kaynak ayırıp dezavantajlı kesimleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

''Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonuna ayrılan kaynağı 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 39 oranında arttırarak 3 milyar liraya çıkartıyoruz. Özürlü eğitimi için ayrılan kaynağı yüzde 20,4 oranında artırarak 1,2 milyar liraya, özürlü evde bakım için ayrılan kaynağı yüzde 28,7 oranında arttırarak 2,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Terörden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını tazmin ederek sosyal barışı ve devlete güveni pekiştirmeye devam edeceğiz.''

-''Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz''-

Bu bütçe döneminde de kamu çalışanlarını hiç bir şekilde enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgulayan Şimşek, ''2012 yılı bütçesi ile de aynı veya benzer kadro ve görevlerdeki kamu personeli arasındaki ücret adaletinin sağlanması hedefimiz. Yani 2012 yılı bütçesinde bu çerçevede bir kaynak tahsisi yapılmıştır ve bu yönde bir düzenleme olacaktır. Kamuoyunda eşit işe eşit ücret olarak bilinen düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz'' diye konuştu.

İktidara geldikleri 2002 yılı sonundan bu yana işçi, memur ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini yineleyen Şimşek, şöyle devam etti:

''2010 yılı sonunda aile yardımı dahil bin 300 lira olan en düşük memur maaşı, bu yıl yüzde 18,3 oranında artarak bin 538 liraya yükselmiştir. Ortalama memur maaşı da 2010 yılında bin 577 liraydı, bu yüzde 14,1 oranında artarak 1799 liraya çıkarılmıştır. Bu oranlar yıl sonu enflasyon hedefimizin yaklaşık 2 katıdır. 2002 yılı ocak ve 2011 yılı eylül dönemine bakarsanız enflasyondaki kümülatif artış yüzde 116'dır. Buna karşılık en düşük memur maaşı 2002 aralık ayında 392 liraydı. 2011 ekim ayında ise 1538 liraya çıkmış artış yüzde 292,3 olmuştur.

Asgari ücret AK Parti iktidarlarından önce 184 liraydı, 2011 Ekim ayı itibariyle 659 liraya çıkmış ve artış yüzde 257,6 olmuş. Aralık 2002 yılında en düşük SSK emekli aylığı 257 liraydı, 2011 ekim ayında bu 814 liraya çıkıyor ve artış yüzde 216,5. En düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 149 liraydı, 2011 Ekim ayında 667 liraya çıkmış ve artış yüzde 348,3 olmuştur.''
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Özaltun: "Rabbim birliğimizi daim etsin"
  • Hançerli: "Milletimizin başı sağolsun"
  • Şehidin cenazesi Konya'ya getirildi
  • Angı: "Milletimize başsağlığı dilerim"
  • Konyaspor'da, Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA